Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Metodikk kartlegging for pukkellaks i VestlandSEARUN AS2022Avslått
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
miljø-DNA basert kartlegging for Stillehavsøsters NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Miljø-DNA for oppdagelse av svartmunnet kutlingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljø-DNA kartlegging av havnespySTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Miljø-DNA og gjedde i Telemarkskanalen 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING2021Avslått
mulig funn av pytopthora i arendal og grimstadSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002022Delvis innvilget
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002021Delvis innvilget
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om fremmede arterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Nasjonalt tiltak, håndtering av fremmede planterDET NORSKE HAGESELSKAP2022Avslått
Oppdatering av FAGUS fakta arkFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus230 0002020Delvis innvilget
Oppdatering av FAGUS fakta, og nye FAGUS fakta FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS195 0002022Delvis innvilget
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Levert
Oppfølging av kartlegging av fremmede organismer iStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Oppfølging, bekjempelse av kjempespringfrø i LutsiNatureco As35 0002020Innvilget som omsøkt
Oppfølging/bekjemping kjempespringfrø i SandnesNATURECO AS2022Avslått
Opptrapping av arbeid mot framande plantarSTRYN KOMMUNE2021Avslått
Overvakingsfiske fremmede anadrome fiskeslagEIRA ELVEEIERLAG SA2021Avslått
Overvåking av ørekyte (uønska arter) i NamsenvassdSagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm57 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2021SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2022SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2022Avslått
overvåking og bekjempelse av alme syke ArendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Overvåking og kartlegging av stillehavsøsters JAN ERIK TANGEN2022Avslått
Overvåking og utryddelses fiske av Pukkellaks VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKE- FORENING100 0002021Delvis innvilget
Overvåking og uttak av pukkellaks i 2021RÅDGIVENDE BIOLOGER AS2021Avslått
Overvåking og uttak av Pukkellaks i KongsfjordelvaBERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING36 0002022Innvilget som omsøkt
Overvåking og uttak av Pukkellaks i Storelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Levert
Poster per side271 - 300 of 409 items