Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Forsøk med yngel av pukkellaks STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Bekjempelse og kartlegging av hagelupin i GaulaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS165 0002021Delvis innvilget
Kartlegging av fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrøMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Tiltak mot stikagran gjengroingDYRØY GRENDALAG2021Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Informasjonstiltak, Fremmede arter i ØrlandRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF2021Avslått
Kartlegging av fremmend fiskeart abborNNI RESOURCES AS2021Avslått
Registrering og fjerning av hemlokkTOR ARNE AUNE2021Avslått
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Fjerning av uønskede vekster (sitkagran) .SØRDAL GÅRD2021Avslått
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNNI RESOURCES AS2021Avslått
Bevaring gjennom skjøtsel 2021NATURVERNFORBUNDET HORDALAND2021Avslått
Bekjempelse av fremmed organisme. Kjempeslirekne.KLEFSTADHAUGEN ANDELSLAG SA2021Avslått
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Ikke behandlet
Fri Vågsøy 2021NORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN700 0002021Delvis innvilget
Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØSTENSJØVANNETS VENNER2021Avslått
Fjerning av sitka/platanlønn i verdifull naturtypeMYRVEIEN VEKST AS21 0002021Delvis innvilget
InformasjonstiltakSABIMA400 0002021Delvis innvilget
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø 2021NATURVERNFORBUNDET FOLLO-MOSS2021Avslått
Bekjempelse av pukkelaksSØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFORENING200 0002021Delvis innvilget
Brunsnegler - beste bekjempelsesmetoder ?KONNERUD HAGELAG2021Avslått
Tilskudd til tiltak mot lupinerHAMMERFEST KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av fremmede arter 2021NATURVERNFORBUNDET FOLLO-MOSS2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tidlig oppdagelse av dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging fremmede arter i Senja kommuneMIDT-TROMS NATURLAG2021Avslått
Todal Dykk og MarineserviceTODAL DYKK OG MARINESERVICE2021Avslått
ENBR - Bekjempelse av fremmede arterAVINOR AS2021Avslått
Poster per side151 - 180 of 409 items