Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Reetablering av vedskogHARALD FOSSVIK2022Avslått
Tiltak mot oppdrettslaks og pukkellaksHORNINDALSVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø ved KydlesvatnetNATURECO AS22 0002022Innvilget som omsøkt
Skjøtselstiltak mot hagelupinDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Registrering av fremmede treslagDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
kartlegging av fremmede arter nær elvesandjegerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Kartlegging av fremmede arter på Skorpa og NøklanDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Fjerne unge sitkagran på JærstrendeneNATURECO AS2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i FiggjoelvaNATURECO AS30 0002022Delvis innvilget
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2022Avslått
Fjerning av Sitkagran på RøværRØVÆR ØYTING2022Avslått
Bevaring av kystlynghei i Avaldsnes GrunneigarlagAVALDSNES GRUNNEIGARLAG450 0002022Delvis innvilget
Fjerning av havnespy og tilførsel av predatorerLYSEFJORDEN SKJELL OG KRÅKEBOLLER AS2022Avslått
Fjerning av fremmedarten rødhyllOLA SENDSTAD2022Avslått
Dugnadsbasert bekjempelse av fremmede arter DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Forberede pukkellaksinnrykkSØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFORENING200 0002022Delvis innvilget
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2022SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2022Avslått
Framandartar kjempespringfrø SkarahaugenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL3 2002022Delvis innvilget
Prosjekt parkslirekneNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2022Avslått
Overvåking og kartlegging av stillehavsøsters JAN ERIK TANGEN2022Avslått
Kartlegging av kjempespringfrø i VindafjordNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Bekjempelse av ParkslirekneHANS-OLAV SOLLI4 8002022Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av kjempespringfrøERLING BJØRNSON2022Avslått
Beskjempelse parkslirekne og skvallerkålTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Fjerning Abies albaTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Dig. planl.verktøy for planter produsert i NorgeELITEPLANTER NORGE SA2022Avslått
Rett fremgangsmetode for utrydding av Jap. slireknLØLAND STAUDER2022Avslått
Flyttbar Soilsteam maskin for jordmasserSOIL STEAM INTERNATIONAL AS2022Avslått
Bekjempelse av sitkagran på FrøyaFRØYA KOMMUNE2022Avslått
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING40 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 409 items