Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerning av plantanlønn, SEFAR TUR&KULTUR INGER METTE ELISABETH SEFLAND10 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Kartlegging av sykdom hos slanger og amfibier i NoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Drift av flyteristfelleVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Fjerning av svartelista treslag i FitjarøyaneSTORD OG FITJAR LANDBRUKS- OG MILJØKONTOR2022Avslått
Kjempespringfrø - gyvel - parkslirekneNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Fjerning av sitkagran i friluftsområdeMEHUS MASKINDRIFT2022Avslått
Fjerning av vestamerikansk hemlokk i Arboretet,STIFTELSEN DET NORSKE ARBORET2022Avslått
Fjerning av Kjempespringfrø: HemnesMARKER KOMMUNE2022Avslått
Utvikling av redskaper til fangst av pukkellaksEGERSUND TRÅL AS2022Avslått
Tidlig oppdagelse av marine dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Tiltak for uttak av pukkellaks i Komagelva 2022KOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING72 0002022Innvilget som omsøkt
Fjerning av uønska framande artar ETNEDAL KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksretta kartlegging av Gullregn, RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Bekjempelse av fremmede arterLØRENSKOG KOMMUNE2022Avslått
Fjerning av hemlock Fredensborgåsen/-vatnetFJALER KOMMUNE2022Avslått
Bekjempelse av fremmede skadelige planterNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2022Avslått
Bekjempelse av kanadagullris på Fredriksten festn.FREDRIKSTEN FESTNINGS VENNER10 0002022Delvis innvilget
Fjerning uønskede planter Bj.vassdragetBJERKREIMVASSDRAGET FELLESFORVALTNING SA2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø langs elva MoraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Prioriterte fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Håndtering av pukkellaks AkerselvaOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON10 0002022Delvis innvilget
Overvåking og uttak av Pukkellaks i KongsfjordelvaBERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING36 0002022Innvilget som omsøkt
Fjerne Stikagran - skogHASVÅG FRITID AS2022Avslått
Bekjempelse av slirekne innenfor markagresaKARLSENS FOTO OG BIO TJENESTER2022Avslått
Bekjempelse av forvillet rododendron - år 2STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM100 0002022Delvis innvilget
Bruk av beitedyr til bekjempelse av fremmede arterDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Bekjempelse av kjempebjørnekjeks to stederNATURECO AS22 0002022Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 409 items