Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Sameiet Fjordbotn grunneierlagSAMEIET FJORDBOTN GRUNNEIERLAG110 0002023Delvis innvilget
Bekjempelse av pukkellaks i vårt vassdragLØKSEBOTN - RØRBAKKEN - SLETTA GRUNNEIERLAG29 0002023Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av Didemnum vexillum (Havnespy)FRANZEFOSS MINERALS AS2023Avslått
Fjerne fremmede bartrær på AlsvikNATURECO AS2023Avslått
Kartlegging av estuarier MARKER KOMMUNE2023Avslått
Tiltak mot oppdrettslaks og pukkellaksHORNINDALSVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2023Avslått
Kartlegge havnespySTRUSSHAMN MOTORBÅTFORENING25 0002023Innvilget som omsøkt
Pukkellaksregistrering i tre elver i Midt-Norge STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2023Avslått
Hvor er de norske hageplantene?NORGES NATURVERNFORBUND2023Avslått
Se opp for havnespy i OslofjordenOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD250 0002023Innvilget som omsøkt
Håndtering av pukkellaks i SkipsfjordvassdragetSAMEIET SKIPSFJORD UTMARKSLAG25 0002023Innvilget som omsøkt
Uttak av pukkellaks i HardangerRÅDGIVENDE BIOLOGER AS2023Avslått
Selektivt fiske etter pukkellaksSINTEF OCEAN AS2023Avslått
Bekjempelse av fremmede treslag, GaulaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2023Avslått
Kartlegging av uønska planter i Sveio kommuneNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2023Avslått
Bekjempelse av forvillet rododendron år 3 STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM2023Avslått
Tiltak mot havnespy i havnerBERGEN HAVN AS270 0002023Innvilget som omsøkt
Fjerning av kjempespringfrø rundt BørsesjøNOF GRENLAND LOKALLAG2023Avslått
Fangstfelle pukkellaks i GrasmyrvassdragetSAMEIET GRASMYRVASSDRAGETS ELVEEIERLAG170 0002023Innvilget som omsøkt
Uttak av pukkellaks TALVIK JEGER OG FISKERFORENING100 2702023Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av pukkellaks 2023ØSTRE ALTAFJORD JEGER OG FISKEFORENING132 0002023Innvilget som omsøkt
Felling av sitkagran ved kystlynghei på RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2023Avslått
Fjerning av Sitkagran på RøværRØVÆR ØYTING2023Avslått
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismerØSTENSJØVANNETS VENNER2023Avslått
Overvåking av ørekyte i NamsenvassdragetSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2023Avslått
Bekjempelse av havnespyVESTLAND SEILKRETS2023Avslått
Plan for uttak av pukkellaks i Stabburselva 2023STABBURSDALEN GRUNNEIERFORENING2023Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2023Avslått
Kameraovervåking/Fiskefelle - ÅmselvaVINDAFJORD JAKT OG FISKELAG2023Avslått
Midler til felle pukkellaksKÅFJORD JEGER OG FISKERFORENING50 5002023Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 483 items