Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Metodikk kartlegging for pukkellaks i VestlandSEARUN AS 2022Ikke behandlet
Kartlegging gytesuksess pukkellaksNATURTJENESTER AS 2022Ikke behandlet
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av sitka og edelgranÅSAN NATURTJENESTER 2022Ikke behandlet
Pukkellaksens påvirkning på anadrome vassdragAKVAPLAN-NIVA AS 2022Ikke behandlet
Fjerning kanadagullris inntil slåtteenga SandbuktaFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD 2022Ikke behandlet
Automatisk felle for fangst av pukkellaks RIVER PROTECTION AS 2022Ikke behandlet
Kartlegging av abbor på VestlandetNNI RESOURCES AS 2022Ikke behandlet
mulig funn av pytopthora i arendal og grimstadSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane 2022Ikke behandlet
Bekjempe kanadagullris - opplæring biologieleverNATURRESTAURERING AS 2022Ikke behandlet
overvåking og bekjempelse av alme syke ArendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane 2022Ikke behandlet
Bekjemping av kjempespringfrø to steder i HåNATURECO AS 2022Ikke behandlet
Lurøyfjellet - frøing av sitka 2022DESTINATION VARDØ FRODE LUND 2022Ikke behandlet
Bekjemping av kjempespringfrø i LindesnesNATURECO AS 2022Ikke behandlet
Folkemøte om sitkagran med forarbeidDESTINATION VARDØ FRODE LUND 2022Ikke behandlet
Tilskudd til tiltak mot pukkellaks i ReisaelvaREISA ELVELAG 2022Ikke behandlet
Fjerne fremmede bartrær i AlsvikNATURECO AS 2022Ikke behandlet
Skjøtselshogst sitkagran i SuggevigaALTISKOG AS 2022Ikke behandlet
Kartlegging og bekjempelse av hagelupin i Flå BJØRNEPARKEN AS 2022Ikke behandlet
Betydning og vurdering av pukkellaks i liketallsårNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2022Ikke behandlet
Tilskudd til tiltak mot fremmede organismerØSTENSJØVANNETS VENNER 2022Ikke behandlet
Miljø-DNA kartlegging av havnespySTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Bekjempelse og kartlegging av hagelupin - GaulaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av slirekne og kjempespringfrø ogSKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 2022Ikke behandlet
Alien invertebrates in Arctic anthropogenic soilsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Oppfølging/bekjemping kjempespringfrø i SandnesNATURECO AS 2022Ikke behandlet
Fjerne sitkagran, AuestadNATURECO AS 2022Ikke behandlet
Tromsøpalme på KarlsøyaSVANBERGS LANDSKAPSSKJØTSEL 2022Ikke behandlet
Bekjemp fremmede arter i din nærnaturSABIMA 2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 405 items