Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
Bekjempe kjempebjørnekjeks langs MysenelvaMysenelvas Venner2020Avslått
bekjempe mongolspringfrø i Stavanger kommuneNatureco As15 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av lyssiv og kjempespringfrøHelge Sygnestveit32 5002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av kjempespringfrø.Klepp Kommune2020Avslått
Bekjempe kjempespringfrø i Klepp kommuneNatureco As90 0002020Innvilget som omsøkt
Utstilling - hvorfor dør arteneØrland Kultursenter Kf2020Avslått
Fjerne canagulris på nord-JærenNatureco As50 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av stillehavsøsters i Nesodden kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Fjerning av kjempespringfrå i bygda OsaTorunn P Polden2020Avslått
Rydding av sitkagran Bulandet/VærlandetBulandet - Værlandet Grendalag1 360 0002020Innvilget som omsøkt
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Fjerning av LupinerRagg As16 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse fremmede vekster BærumNaturvernforbundet I Bærum2020Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Figgjoelva,SandnesNatureco As98 0002020Innvilget som omsøkt
Fremmede arte i EstuarierMarker Kommune2020Avslått
Prosjekt VillstaudeNgf Servicekontor830 0002020Innvilget som omsøkt
Undersøkelse fremmede plantearter langs vassdragetSiljan Kommune2020Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Fjerning av sitka og edelgran i Sandnes kommune. Tveit Natur As100 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av flere ulike fremmede arterMoss Kommune2020Avslått
Fjerning/oppgraving av hagelupin ved grendahusetSunde Og Dvergsdal Grendelag2020Avslått
Ørekyte i Rypetjern?Gustavsen Naturanalyser28 2102020Delvis innvilget
Bekjemping av parkslirekne på dyrka markA E Kristensen2020Avslått
Bekjempe brunsneglarBørre Tystad2020Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø LyserenLyseren Grunneierforening151 5002020Innvilget som omsøkt
Kanadarøye i Maridalsvannet i OsloStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Poster per side91 - 120 of 409 items