Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerning av Sitkagran på RøværRØVÆR ØYTING2022Avslått
Bevaring av kystlynghei i Avaldsnes GrunneigarlagAVALDSNES GRUNNEIGARLAG450 0002022Delvis innvilget
Fjerning av havnespy og tilførsel av predatorerLYSEFJORDEN SKJELL OG KRÅKEBOLLER AS2022Avslått
Fjerning av fremmedarten rødhyllOLA SENDSTAD2022Avslått
Dugnadsbasert bekjempelse av fremmede arter DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Forberede pukkellaksinnrykkSØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFORENING200 0002022Delvis innvilget
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2022SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2022Avslått
Framandartar kjempespringfrø SkarahaugenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL3 2002022Delvis innvilget
Prosjekt parkslirekneNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2022Avslått
Overvåking og kartlegging av stillehavsøsters JAN ERIK TANGEN2022Avslått
Kartlegging av kjempespringfrø i VindafjordNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Bekjempelse av ParkslirekneHANS-OLAV SOLLI4 8002022Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av kjempespringfrøERLING BJØRNSON2022Avslått
Beskjempelse parkslirekne og skvallerkålTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Fjerning Abies albaTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Dig. planl.verktøy for planter produsert i NorgeELITEPLANTER NORGE SA2022Avslått
Rett fremgangsmetode for utrydding av Jap. slireknLØLAND STAUDER2022Avslått
Flyttbar Soilsteam maskin for jordmasserSOIL STEAM INTERNATIONAL AS2022Avslått
Bekjempelse av sitkagran på FrøyaFRØYA KOMMUNE2022Avslått
Overvåkning og fjerning av havnespy i UNESCO MagmaFLEKKEFJORD DYKKERKLUBB155 0002023Delvis innvilget
Overvåking av pukkellaks i elver i TrondheimsfjordANTON RIKSTAD2023Avslått
Telling og registrering av pukkellaksAUSTERTANA BYGDELAG2023Avslått
Tiltak mot pukkellaks i Troms og Finnmark 2023 NATURTJENESTER AS2023Avslått
Forprosjekt fiskefelleHORNINDALSVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2023Avslått
Uttak av PukkellaksLAUKHELLE LAKSELVA SA33 0002023Delvis innvilget
Kartlegging og fjerning av platanlønnNATUR OG SAMFUNN AS2023Avslått
HavnespyCLEANC AS2023Avslått
Undersøke konskvensen av ikke å gjøre tiltakREISA ELVELAG2023Avslått
Tiltak for uttak av pukkellaksSAMEIET TØNSNES-BRATTFJELL UTMARKSL170 0002023Innvilget som omsøkt
Fjerne Contorta furu TØMRER ØYVIND MAUREN2023Avslått
Poster per side391 - 420 of 483 items