Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Samling av skjøtselserfaringerALTISKOG AS2022Avslått
Tiltaksplan for SkjernøyALTISKOG AS2022Avslått
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002022Delvis innvilget
Plukk en plageåndLA HUMLA SUSE2022Avslått
Oppdatering av FAGUS fakta, og nye FAGUS fakta FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS195 0002022Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø EspelandstjørnNATURECO AS2022Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø i Hå-elvaNATURECO AS73 0002022Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø i RegekanalenNATURECO AS2022Avslått
Felling av plantefelt ved RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Klepp kommuneNATURECO AS45 0002022Delvis innvilget
Hvor er de norske hageplantene?NORGES NATURVERNFORBUND100 0002022Delvis innvilget
Bevaring gjennom skjøtsel 2022 - fremmede bartrærNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2022Avslått
Pukkellaks - beredskap og utfiskingNORSKE LAKSEELVER2022Avslått
Fremmede arter i estuarierMARKER KOMMUNE2022Avslått
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING400 0002022Delvis innvilget
Fjerning av LupinerRAGG AS20 0002022Delvis innvilget
Kartlegging av husspissmusas opphav, ny art UNIVERSITETET I AGDER2022Avslått
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO2022Avslått
Nasjonalt tiltak, håndtering av fremmede planterDET NORSKE HAGESELSKAP2022Avslått
Bekjempelse av parkslirekne i Gjesdal kommuneGJESDAL KOMMUNE2022Avslått
Fjerning av plantanlønn, SEFAR TUR&KULTUR INGER METTE ELISABETH SEFLAND10 0002022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Kartlegging av sykdom hos slanger og amfibier i NoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Drift av flyteristfelleVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING2022Avslått
Fjerning av svartelista treslag i FitjarøyaneSTORD OG FITJAR LANDBRUKS- OG MILJØKONTOR2022Avslått
Kjempespringfrø - gyvel - parkslirekneNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Fjerning av sitkagran i friluftsområdeMEHUS MASKINDRIFT2022Avslått
Fjerning av vestamerikansk hemlokk i Arboretet,STIFTELSEN DET NORSKE ARBORET2022Avslått
Fjerning av Kjempespringfrø: HemnesMARKER KOMMUNE2022Avslått
Utvikling av redskaper til fangst av pukkellaksEGERSUND TRÅL AS2022Avslått
Poster per side331 - 360 of 483 items