Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Felling edelgran, forts. saksnr. 2019/14531TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrøBIOFOKUS2021Avslått
Rydding av bergfuru og sitkagran Duvatnet/Rånane HILDE BUER2021Avslått
Fjerning av sitkafeltCASA CHRISTINA CHRISTINA DAHL2021Avslått
Fjerning av sikagranDRAGSNES SJØ OG GÅRDSFERIE ROGER SANDVIK2021Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2021NATURVERNFORBUNDET I NANNESTAD OG GJERDRUM2021Avslått
Bekjempelse spansk kjørvel og kjempespringfrøSOLVEIG SILSET BERG2021Avslått
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Fjerning uønskede planter Bj.vassdragetBJERKREIMVASSDRAGET FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Fjerning av sitkagran i strandsoneESPEN LIE DAHL30 0002021Delvis innvilget
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Fjerning av sitkagranWARA MASKIN AS2021Avslått
Fjerning av sitkagran i nærmiljøetBEKKEN VELFORENING2021Avslått
Tilbakeføring og vedlikehold av kystlynghei SIGRID HELENE HANSSEN2021Avslått
Fjerning av rødhyllGJERDÅKER ARNFINN2021Avslått
Overvåking og utryddelses fiske av Pukkellaks VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKE- FORENING100 0002021Delvis innvilget
Fjerning av fremmed treslag, Raudeberg/HalsSUNNFJORD SKOG AS2021Avslått
Felling av edelgran blant store eiker.TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Bekjempelse av minkSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltak mot pukkellaks OtraSHAFEI BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING2022Avslått
Bekjempelse av solabbor med elektrisk fiskeapparatBLIX-AASERUD NORWAY-FISHING2022Avslått
Søknad om avvirkning av sitkagran på EngelsøyPAULSEN BYGG & VEDLIKEHOLD AS2022Avslått
Fjerning av sitkagranNERLANDSØY BEITELAG SA2022Avslått
Metodikk kartlegging for pukkellaks i VestlandSEARUN AS2022Avslått
Kartlegging gytesuksess pukkellaksNATURTJENESTER AS2022Avslått
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR 2022Levert
Bekjempelse av sitka og edelgranÅSAN NATURTJENESTER2022Avslått
Pukkellaksens påvirkning på anadrome vassdragAKVAPLAN-NIVA AS 2022Levert
Fjerning kanadagullris inntil slåtteenga SandbuktaFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD2022Avslått
Poster per side271 - 300 of 483 items