Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av fremmend fiskeart abborNNI RESOURCES AS2021Avslått
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNNI RESOURCES AS2021Avslått
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Betydning og vurdering av pukkellaks i liketallsårNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2022Levert
Homing hos pukkellaks i Øst-FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Pukkellaksens diet og beiteområderNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Utvikle uttaksstrategi av pukkellaks i SandneselvaNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Pilotprosjekt pukkellaksyngels diett og mikrobiomNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot parkslirekne i Figgjovassdraget Ålgård Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi148 0002020Innvilget som omsøkt
Forbrukerinformasjon om god plantebrukNgf Servicekontor280 0002020Innvilget som omsøkt
Prosjekt VillstaudeNgf Servicekontor830 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av fremmende arter, parkslirekne Nest-eiendom As2020Avslått
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Fjerning av sitkagranNERLANDSØY BEITELAG SA2022Avslått
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Levert
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Kartlegging og fjerning av fremmede organismerNATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG2021Avslått
Fremmede arterNaturvernforbundet I Trøndelag2020Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2021NATURVERNFORBUNDET I NANNESTAD OG GJERDRUM2021Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2020Naturvernforbundet I Nannestad Og Gjerdrum2020Avslått
Framandartar kjempespringfrø SkarahaugenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL3 2002022Delvis innvilget
Prosjekt parkslirekneNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2022Avslått
Lutzgran på StemshestenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2021Avslått
Bekjempelse av fremmede skadelige planterNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2022Avslått
Forsøksprosjekt fellefangst av minkNaturvernforbundet I Mandal2020Avslått
Bekjempelse fremmede vekster BærumNaturvernforbundet I Bærum2020Avslått
Felling av plantefelt ved RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2022Avslått
Bevaring gjennom skjøtsel 2022 - fremmede bartrærNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2022Avslått
Bevaring gjennom skjøtsel 2021NATURVERNFORBUNDET HORDALAND2021Avslått
Poster per side181 - 210 of 409 items