Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Arctic Aliens – Invasive invertebrates (AAI)Norwegian Institute for Nature Research2020Avslått
Alien plants in Svalbard associated with animal huNORWEGIAN INSTITUTE AT NATURE RESEARCH NINA FOUNDATION2021Avslått
Pukkellaks - beredskap og utfiskingNORSKE LAKSEELVER2022Avslått
Pukkellaks - oppfølging av handlingsplanenNORSKE LAKSEELVER2021Avslått
Formidling av trusselbildet og beredskapNorske Lakseelver115 0002020Innvilget som omsøkt
Fagartikler fremmede arter i landbruket i N-NorgeNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE2021Avslått
Kjempespringfrø - gyvel - parkslirekneNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Kartlegging av kjempespringfrø i VindafjordNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Fri Vågsøy 2021, KvalheimNORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN1 146 0002022Delvis innvilget
Fri Vågsøy 2022, SildaNORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN2022Avslått
Fri Vågsøy 2021NORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN700 0002021Delvis innvilget
Forberedelse til fjerning av sitkagran på BørildenNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen25 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid - fremmede arter i NordhordlandNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen30 0002020Innvilget som omsøkt
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002022Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING400 0002022Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING550 0002021Delvis innvilget
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002021Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
"Prioritering av matlaging med fremmedarter"NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND2021Avslått
Hvor er de norske hageplantene?NORGES NATURVERNFORBUND100 0002022Delvis innvilget
Hvor er de norske hageplantene?NORGES NATURVERNFORBUND200 0002021Delvis innvilget
Levende forurensning - planter og dyr på villsporNorges Naturvernforbund2020Avslått
Bekjempelse av mink Norges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITET2021Avslått
Tracking pink salmon to inform removalNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
miljø-DNA basert kartlegging for Stillehavsøsters NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Kartlegging av abbor på VestlandetNNI RESOURCES AS2022Avslått
Poster per side151 - 180 of 409 items