Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBesøkssenter Våtmark Oslo2020Avslått
Overvåking og uttak av Pukkellaks i KongsfjordelvaBERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING36 0002022Innvilget som omsøkt
Overvåking og uttak av Pukkellaks i Storelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Levert
Pukkellaks Kongsfjordelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING75 0002021Innvilget som omsøkt
Skipsfart som vektor for fremmede arterBergen Og Omland Havn As2020Avslått
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR 2022Levert
Pukkellaks - fiskefelle ved bruk av fisketrappelemBENT HUGSTMYR2021Avslått
Fjerning av sitkagran i nærmiljøetBEKKEN VELFORENING2021Avslått
ENBR - Bekjempelse av fremmede arterAVINOR AS2021Avslått
Bevaring av kystlynghei i Avaldsnes GrunneigarlagAVALDSNES GRUNNEIGARLAG450 0002022Delvis innvilget
Bevaring av kystlynghei i Avaldsnes GrunneigarlagAVALDSNES GRUNNEIGARLAG250 0002021Delvis innvilget
kartlegging av fremmede planter langs vassdragAtkins Norge As240 0002020Innvilget som omsøkt
Status for fremmede fiskearter ANTON RIKSTAD2021Avslått
Parkslirekne Alvestad 2021ALVESTAD GRUNNEIERLAG2021Avslått
Skjøtselshogst sitkagran i SuggevigaALTISKOG AS2022Avslått
Samling av skjøtselserfaringerALTISKOG AS2022Avslått
Tiltaksplan for SkjernøyALTISKOG AS2022Avslått
Pukkellaksens påvirkning på anadrome vassdragAKVAPLAN-NIVA AS 2022Levert
Bekjemping av parkslirekne på dyrka markA E Kristensen2020Avslått
Poster per side391 - 409 of 409 items