Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Brunsnegler - beste bekjempelsesmetoder ?KONNERUD HAGELAG2021Avslått
Tiltak for uttak av pukkellaks i Komagelva 2022KOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING72 0002022Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av pukkellaksKOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING 2021Levert
Bekjempelse av kjempespringfrø.Klepp Kommune2020Avslått
Bekjempelse av fremmed organisme. Kjempeslirekne.KLEFSTADHAUGEN ANDELSLAG SA2021Avslått
Sika gran som er svært uønsketKENCHA EIENDOM AS2021Avslått
Fjerning av framande organismarKaupanger Hovedgård Nils Joachim Knagenhjelm20 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av slirekne innenfor markagresaKARLSENS FOTO OG BIO TJENESTER2022Avslått
Overvåking og kartlegging av stillehavsøsters JAN ERIK TANGEN2022Avslått
fjerning av ung sitkagran i etabl skogInger Falkevik13 0002020Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt, uttak av sitkagran i NordlandIn The Same Boat2020Avslått
Fjerne kjempespringfrø fra ravine ved Huseby gård HUSEBY GÅRDSVENNER2021Avslått
Forprosjekt fiskefelleHORNINDALSVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2023Avslått
Tiltak mot oppdrettslaks og pukkellaksHORNINDALSVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2023Avslått
Tiltak mot oppdrettslaks og pukkellaksHORNINDALSVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2022Avslått
Slått/Fjerning av lupin i Kyrkjeparken i HjartdalHJARTDAL SOKNERÅD2021Avslått
Rydding av bergfuru og sitkagran Duvatnet/Rånane HILDE BUER2021Avslått
Bekjemping av lyssiv og kjempespringfrøHelge Sygnestveit32 5002020Innvilget som omsøkt
Fjerne Stikagran - skogHASVÅG FRITID AS2022Avslått
Fjerning av sitkagran i kystlyngheiHarold Traa38 5002020Innvilget som omsøkt
Reetablering av vedskogHARALD FOSSVIK2022Avslått
Bekjempelse av ParkslirekneHANS-OLAV SOLLI4 8002022Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av Parkslire-kneHANS-OLAV SOLLI2021Avslått
Bekjempelse av Parkslirekne Hans-olav Solli2020Avslått
Tilskudd til tiltak mot lupinerHAMMERFEST KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av brunskogsnegleHAGESELSKAPET NORD TRØNDELAG2021Avslått
Ørekyte i Rypetjern?Gustavsen Naturanalyser28 2102020Delvis innvilget
Bekjempelse av parkslirekne i Gjesdal kommuneGJESDAL KOMMUNE2022Avslått
Fjerning av rødhyllGJERDÅKER ARNFINN2021Avslått
Bekjempelse av sitkagran på FrøyaFRØYA KOMMUNE2022Avslått
Poster per side361 - 390 of 483 items