Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Tiltaksretta kartlegging av Gullregn, RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø langs elva MoraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Prioriterte fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Bekjempelse og kartlegging av hagelupin i GaulaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS165 0002021Delvis innvilget
Kartlegging av fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrøMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av svartelista Gullregn ved RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Uttak av mink i naturreservaterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Uttak av mink i naturreservater i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Bekjempelse av hagelupin langs vassdrag, TrøndelaMidtnorsk Naturundersøkelse As550 0002020Innvilget som omsøkt
Fangst av villminkMeråker jeger og fiskeforening2022Avslått
Fjerning av sitkagran i friluftsområdeMEHUS MASKINDRIFT2022Avslått
Fremmede arter i estuarierMARKER KOMMUNE2022Avslått
Fjerning av Kjempespringfrø: HemnesMARKER KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging: Fremmede arter i estuarier MARKER KOMMUNE2021Avslått
Fremmede arte i EstuarierMarker Kommune2020Avslått
Bekjempelse av rødhyll i ravinebeiteMANGERUD SCHOU MINA LISA2021Avslått
Bekjempelse av fremmede arterLØRENSKOG KOMMUNE2022Avslått
Rett fremgangsmetode for utrydding av Jap. slireknLØLAND STAUDER2022Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø LyserenLyseren Grunneierforening151 5002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av havnespy og tilførsel av predatorerLYSEFJORDEN SKJELL OG KRÅKEBOLLER AS2022Avslått
Bekjempelse av fremmede arter i Lillomarka arenaLILLOMARKA SKIKLUBB2021Avslått
Rydding av sitka på Rongevær i AustrheimLerøy Skog As100 0002020Innvilget som omsøkt
Utfisking av pukkellaksLAKSELV GRUNNEIERFORENING 2021Ikke behandlet
Automatisk selektiv fiskefelle for lakseelverLakseklyngen Sa900 0002020Innvilget som omsøkt
Plukk en plageåndLA HUMLA SUSE2022Avslått
Poster per side271 - 300 of 409 items