Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempe fremmedarter i Nannestad kommuneÅsne Mjelde Refsum2020Avslått
Bekjempelse av fremmede arter ved LeipslandÅSAN NATURTJENESTER2021Avslått
Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØSTENSJØVANNETS VENNER2021Avslått
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av pukkel-laks i elvaØRSTA JEGER- OG FISKARFOREINING2021Avslått
Utstilling - hvorfor dør arteneØrland Kultursenter Kf2020Avslått
Fjerning av sitkagranWARA MASKIN AS2021Avslått
Spis en fremmedartVitenparken Campus Ås2020Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i NaddvikVikadalen Ungdomslag2020Avslått
Utbredelsen til fremmede parasitter hos ål i NorgeVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Etablering av fiskefeller PUKKELLAKS sesongen 2021VESTRE PORSANGER JEGER OG FISKERFORENING29 0002021Delvis innvilget
Overvåking og utryddelses fiske av Pukkellaks VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKE- FORENING100 0002021Delvis innvilget
Overvåkning og tiltak mot innsig av PukkellaksVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til bekjempelse av legepestrotVelforeningen Grilstad Park2020Avslått
Bekjempelse av sitkagranUTTIAN PANORAMA AS2021Avslått
Overvåkning av signalkreps i RødenesjøenUTMARKSFORVALTNINGEN AS2021Avslått
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerne fremmede treslag med hovedvekt på platanlønUniversitetet I Agder2020Avslått
Bekjempelse av skadelig fremmedart i beiteområdeTØMTE GÅRD RAGNHILD SØRHEIM2021Avslått
Fjerning av sitka og edelgran i Sandnes kommune. Tveit Natur As100 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av fremmedarter i Nannestad kommuneTuva Mjelde Refsum2020Avslått
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Felling edelgran, forts. saksnr. 2019/14531TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Felling av edelgran blant store eiker.TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Fjerning av edelgran ved eikeskogTrepleie Sørlandet Kristian Køvener40 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av kjempespringfrå i bygda OsaTorunn P Polden2020Avslått
Registrering og fjerning av hemlokkTOR ARNE AUNE2021Avslått
Todal Dykk og MarineserviceTODAL DYKK OG MARINESERVICE2021Avslått
Fremmede fiskearter til bekymring TMM PRODUKSJON AS2021Avslått
Fjerning av nyperose frå Bukta fuglefredingsområdeTerje Håheim31 3902020Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 290 items