Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fremmede arterNaturvernforbundet I Trøndelag2020Avslått
Kartlegging og fjerning av fremmede organismerNATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG2021Avslått
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Ikke behandlet
Fjerning av sitkagranNERLANDSØY BEITELAG SA2022Avslått
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Bekjempelse av fremmende arter, parkslirekne Nest-eiendom As2020Avslått
Forbrukerinformasjon om god plantebrukNgf Servicekontor280 0002020Innvilget som omsøkt
Prosjekt VillstaudeNgf Servicekontor830 0002020Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt pukkellaksyngels diett og mikrobiomNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot parkslirekne i Figgjovassdraget Ålgård Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi148 0002020Innvilget som omsøkt
Betydning og vurdering av pukkellaks i liketallsårNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2022Ikke behandlet
Homing hos pukkellaks i Øst-FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Pukkellaksens diet og beiteområderNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Utvikle uttaksstrategi av pukkellaks i SandneselvaNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av abbor på VestlandetNNI RESOURCES AS2022Avslått
Kartlegging av fremmend fiskeart abborNNI RESOURCES AS2021Avslått
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNNI RESOURCES AS2021Avslått
Tracking pink salmon to inform removalNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
miljø-DNA basert kartlegging for Stillehavsøsters NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITET2021Avslått
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Bekjempelse av mink Norges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Levende forurensning - planter og dyr på villsporNorges Naturvernforbund2020Avslått
Hvor er de norske hageplantene?NORGES NATURVERNFORBUND100 0002022Delvis innvilget
Hvor er de norske hageplantene?NORGES NATURVERNFORBUND200 0002021Delvis innvilget
"Prioritering av matlaging med fremmedarter"NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND2021Avslått
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 409 items