Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
bekjemping av parkslireSoldalen Besøksgård As2020Avslått
Bekjeming av Kjempespringfrø og parkslirekneSolli Øystein10 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse spansk kjørvel og kjempespringfrøSolveig Silset Berg17 5002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse spansk kjørvel og kjempespringfrøSOLVEIG SILSET BERG2021Avslått
Bekjempe fremmedarter i NannestadSonja Irene Nore2020Avslått
Bekjempelse av fremmedarter Lillevatnet, ÅlesundSpjelkavik Idrettslag2020Avslått
Stemnebø kulturlandskap - sikring av naturmangfaldStevnebø Kaale30 0002020Delvis innvilget
Hindre spredning av fremmede ferskvanStiftelsen Nasjonalt Villakssenter2020Avslått
Bekjempelse av forvillet rododendron STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM120 0002021Delvis innvilget
Kartlegging av mispelslektaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002020Delvis innvilget
Fremmede stikkmygg – tiltakStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina472 9002020Innvilget som omsøkt
Fremmede stikkmygg – informasjonstiltak.Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina160 0002020Innvilget som omsøkt
Miljø-DNA for oppdagelse av svartmunnet kutlingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Sopp - forklaringsfaktor for rhododendron spiringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina342 5002020Innvilget som omsøkt
Forebygging invasiv etablering RododendronStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 0002020Delvis innvilget
Videre analyser av allerede innsamlede vannprøver Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Utvikling av genetiske markører for suter og sørvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Ørekyta på Hardangervidda – forekomst og risikoStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Kanadarøye i Maridalsvannet i OsloStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Oppfølging av kartlegging av fremmede organismer iStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegging av ørekyt i Øvre OttaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempelse av gjeddeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Fremmede stikkmyggSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Forsøk med yngel av pukkellaks STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tidlig oppdagelse av dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
How to exterminate mink from Norway - a reviewSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Poster per side211 - 240 of 290 items