Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ryddestasjoner Gigas OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD2021Avslått
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING40 0002021Innvilget som omsøkt
Fjerning av parkslirekne rundt Stord kyrkjeProsjektassistanse Kjell Håvard Sævareid15 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av LupinerRagg As16 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av LupinerRAGG AS20 0002021Delvis innvilget
Tiltak mot pukkellaks ReisaelvaREISA ELVELAG 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av sjøgullRogaland Arboret401 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av HemlokkRoomvent Design Dr Ing Per O Tjelflaat52 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak, Fremmede arter i ØrlandRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF2021Avslått
Rydding på bunnRyfylke Friluftsråd2020Avslått
Overvåking og uttak av pukkellaks i 2021RÅDGIVENDE BIOLOGER AS2021Avslått
Informasjonsarbeid om fremmede arter Sabima340 0002020Delvis innvilget
InformasjonstiltakSABIMA400 0002021Delvis innvilget
Unngå spredning av uønskede fiskearter i Namdalen Sagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm39 2502020Innvilget som omsøkt
Overvåking av ørekyte (uønska arter) i NamsenvassdSagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm57 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2021SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Ikke behandlet
Registrering og uttak av pukkellaks og oppdrettslaSAMEIET SKOGVOLL UTMARKSFELLESKAP2021Avslått
Tiltak mot fremmed art i VirikbekkenSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk2020Avslått
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
Fjerning av plantanlønn og rødhyllSefar Tur&kultur Inger Mette Elisabeth Sefland16 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av sitkagran på eiendommen 16/16SEMO SERVICE MONICHA SETERNES2021Avslått
Tilbakeføring og vedlikehold av kystlynghei SIGRID HELENE HANSSEN2021Avslått
Undersøkelse fremmede plantearter langs vassdragetSiljan Kommune2020Avslått
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av slirekne og kjempespringfrøSKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE2021Avslått
fjerning av sitkagranSKJØNHALS KRETSLAG2021Avslått
Kartlegging av svartelistearter i nærheten av vernSKOGPLEIEREN GRUNDE HØGBERGET2021Avslått
Fri Vågsøy 2020Sogn Botaniske Forening1 079 0002020Delvis innvilget
Poster per side181 - 210 of 290 items