Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av fremmend fiskeart abborNNI RESOURCES AS2021Avslått
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNNI RESOURCES AS2021Avslått
Tracking pink salmon to inform removalNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
miljø-DNA basert kartlegging for Stillehavsøsters NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITET2021Avslått
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Bekjempelse av mink Norges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Levende forurensning - planter og dyr på villsporNorges Naturvernforbund2020Avslått
Hvor er de norske hageplantene?NORGES NATURVERNFORBUND200 0002021Delvis innvilget
"Prioritering av matlaging med fremmedarter"NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND2021Avslått
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING550 0002021Delvis innvilget
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002021Delvis innvilget
Forberedelse til fjerning av sitkagran på BørildenNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen25 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid - fremmede arter i NordhordlandNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen30 0002020Innvilget som omsøkt
Fri Vågsøy 2021NORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN700 0002021Delvis innvilget
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Fagartikler fremmede arter i landbruket i N-NorgeNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE2021Avslått
Formidling av trusselbildet og beredskapNorske Lakseelver115 0002020Innvilget som omsøkt
Pukkellaks - oppfølging av handlingsplanenNORSKE LAKSEELVER2021Avslått
Alien plants in Svalbard associated with animal huNORWEGIAN INSTITUTE AT NATURE RESEARCH NINA FOUNDATION2021Avslått
Arctic Aliens – Invasive invertebrates (AAI)Norwegian Institute for Nature Research2020Avslått
Bekjempelse av Stillehavsøsters - Færder nasj.parkNORWEGIAN SHORES AS150 0002021Delvis innvilget
Bekjempelse av Stillehavsøsters - HvalerNORWEGIAN SHORES AS2021Avslått
Bekjempelse stillehavsøsters i Fredrikstad kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
kartlegging og rydding av Gigas i verneområder Oslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Fjerning av fremmede arter Eltornstranda friområdeOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging av stillehavsøsters i Nesodden kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Østersdugnad Asker OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD2021Avslått
Poster per side151 - 180 of 290 items