Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fremmede arter i estuarierMARKER KOMMUNE2022Avslått
Fjerning av Kjempespringfrø: HemnesMARKER KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging: Fremmede arter i estuarier MARKER KOMMUNE2021Avslått
Fjerning av sitkagran i friluftsområdeMEHUS MASKINDRIFT2022Avslått
Fangst av villminkMeråker jeger og fiskeforening2022Avslått
Uttak av mink i naturreservater i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Bekjempelse av hagelupin langs vassdrag, TrøndelaMidtnorsk Naturundersøkelse As550 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse og kartlegging av hagelupin - GaulaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS150 0002022Delvis innvilget
Tiltaksretta kartlegging av Gullregn, RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø langs elva MoraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Prioriterte fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2022Avslått
Bekjempelse og kartlegging av hagelupin i GaulaMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS165 0002021Delvis innvilget
Kartlegging av fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrøMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av svartelista Gullregn ved RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Uttak av mink i naturreservaterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging fremmede arter i Senja kommuneMIDT-TROMS NATURLAG2021Avslått
Bekjempelse av fremmede arter ved DronningbergetMiljøvern Og Bevaring Av Naturmangfold (monark)10 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av fremmede arter ved DronningbergetMONARK (MILJØVERN OG BEVARING AV NATURMANGFOLD)2021Avslått
Bekjempelse av flere ulike fremmede arterMoss Kommune2020Avslått
Fjerning av Sitkagran , uønska vegetasjonMulevika Beitelag Ba2 056 2502020Innvilget som omsøkt
Fjerning av sitka/platanlønn i verdifull naturtypeMYRVEIEN VEKST AS21 0002021Delvis innvilget
Bekjempe kjempebjørnekjeks langs MysenelvaMysenelvas Venner2020Avslått
Kjempespringfrø bekjempelseMålfrid Hjeltnes2020Avslått
Informasjonstiltak om villsvin Natur, Plan Og Utvikling Baklid2020Avslått
Stifte Forum for fremmede arterNatureco As30 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 409 items