Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempe kanadagullris i MærradalenNaturrestaurering As40 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempe kanadagullris - opplæring biologieleverNATURRESTAURERING AS2021Avslått
Pukkellaks gytesuksess og tilltakNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Tiltak pukkellaks Troms og FinnmarkNATURTJENESTER I NORD AS 2021Ikke behandlet
Kartlegging MossNaturvernforbundet Follo-moss2020Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø 2020Naturvernforbundet Follo-moss2020Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø 2021NATURVERNFORBUNDET FOLLO-MOSS2021Avslått
Kartlegging av fremmede arter 2021NATURVERNFORBUNDET FOLLO-MOSS2021Avslått
Restaurering av kystlynghei, dugnader RapenesetNaturvernforbundet Hordaland300 0002020Delvis innvilget
Bevaring gjennom skjøtsel 2021NATURVERNFORBUNDET HORDALAND2021Avslått
Bekjempelse fremmede vekster BærumNaturvernforbundet I Bærum2020Avslått
Forsøksprosjekt fellefangst av minkNaturvernforbundet I Mandal2020Avslått
Lutzgran på StemshestenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2021Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2020Naturvernforbundet I Nannestad Og Gjerdrum2020Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2021NATURVERNFORBUNDET I NANNESTAD OG GJERDRUM2021Avslått
Fremmede arterNaturvernforbundet I Trøndelag2020Avslått
Kartlegging og fjerning av fremmede organismerNATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG2021Avslått
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Ikke behandlet
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Bekjempelse av fremmende arter, parkslirekne Nest-eiendom As2020Avslått
Forbrukerinformasjon om god plantebrukNgf Servicekontor280 0002020Innvilget som omsøkt
Prosjekt VillstaudeNgf Servicekontor830 0002020Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt pukkellaksyngels diett og mikrobiomNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot parkslirekne i Figgjovassdraget Ålgård Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi148 0002020Innvilget som omsøkt
Homing hos pukkellaks i Øst-FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Pukkellaksens diet og beiteområderNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Utvikle uttaksstrategi av pukkellaks i SandneselvaNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 290 items