Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av fremmede treslag DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Skjøtselstiltak mot hagelupinDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Fjerning av sikagranDRAGSNES SJØ OG GÅRDSFERIE ROGER SANDVIK2021Avslått
Prosjekt SørmarkaDYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-JÆREN2021Avslått
Fjerning av sitkagran på eiendommer på DyrvikDyrvik Grendalag1 182 5002020Innvilget som omsøkt
Tiltak mot stikagran gjengroingDYRØY GRENDALAG2021Avslått
Kartlegging av stillehavsøsters i RyfylkebassengetEcofact Sørvest As2020Avslått
Kartlegging/metoder bekjempelse av fremmende arterECOPROJECT AS2021Avslått
Fjerning av mink i stokkelansvatenet og braasteisvEiane Viltpelseri2020Avslått
Overvakingsfiske fremmede anadrome fiskeslagEIRA ELVEEIERLAG SA2021Avslått
Utvikling av sterile planter til hage- og parkEliteplanter Norge Sa1 300 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av sitkagran i strandsoneESPEN LIE DAHL30 0002021Delvis innvilget
planter er ikke planter podcastFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
Oppdatering av FAGUS fakta arkFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus230 0002020Delvis innvilget
Erfaringer med forskriften om fremmede organismerFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
Utfisking og overvåkning av pukkellaks i FinnmarkFINNMARKSEIENDOMMEN 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av mink FRØYA KOMMUNE2021Avslått
Fjerning av rødhyllGJERDÅKER ARNFINN2021Avslått
Ørekyte i Rypetjern?Gustavsen Naturanalyser28 2102020Delvis innvilget
Kartlegging og bekjempelse av brunskogsnegleHAGESELSKAPET NORD TRØNDELAG2021Avslått
Tilskudd til tiltak mot lupinerHAMMERFEST KOMMUNE2021Avslått
Bekjempelse av Parkslirekne Hans-olav Solli2020Avslått
Bekjempelse av Parkslire-kneHANS-OLAV SOLLI2021Avslått
Fjerning av sitkagran i kystlyngheiHarold Traa38 5002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av lyssiv og kjempespringfrøHelge Sygnestveit32 5002020Innvilget som omsøkt
Rydding av bergfuru og sitkagran Duvatnet/Rånane HILDE BUER2021Avslått
Slått/Fjerning av lupin i Kyrkjeparken i HjartdalHJARTDAL SOKNERÅD2021Avslått
Fjerne kjempespringfrø fra ravine ved Huseby gård HUSEBY GÅRDSVENNER2021Avslått
Pilotprosjekt, uttak av sitkagran i NordlandIn The Same Boat2020Avslått
Poster per side31 - 60 of 290 items