Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
VirikvassdragetSTORE BERGAN IDRETTSLAG2021Avslått
Opptrapping av arbeid mot framande plantarSTRYN KOMMUNE2021Avslått
Fjerning/oppgraving av hagelupin ved grendahusetSunde Og Dvergsdal Grendelag2020Avslått
Fjerning av fremmed treslag, Raudeberg/HalsSUNNFJORD SKOG AS2021Avslått
Tromsøpalme på KarlsøyaSVANBERGS LANDSKAPSSKJØTSEL2022Avslått
Bekjempelse av sitkagranSvindland Roar21 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av Platanlønn og SitkagranSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Uttak av pukkellaksSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING2021Avslått
Bekjempelse av minkSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 0002021Innvilget som omsøkt
Fjerning av uønskede vekster (sitkagran) .SØRDAL GÅRD2021Avslått
Forberede pukkellaksinnrykkSØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFORENING200 0002022Delvis innvilget
Bekjempelse av pukkelaksSØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFORENING200 0002021Delvis innvilget
Fjerning av nyperose frå Bukta fuglefredingsområdeTerje Håheim31 3902020Innvilget som omsøkt
Fremmede fiskearter til bekymring TMM PRODUKSJON AS2021Avslått
Todal Dykk og MarineserviceTODAL DYKK OG MARINESERVICE2021Avslått
Registrering og fjerning av hemlokkTOR ARNE AUNE2021Avslått
Fjerning av kjempespringfrå i bygda OsaTorunn P Polden2020Avslått
Fjerning av edelgran ved eikeskogTrepleie Sørlandet Kristian Køvener40 0002020Innvilget som omsøkt
Beskjempelse parkslirekne og skvallerkålTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Fjerning Abies albaTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Felling edelgran, forts. saksnr. 2019/14531TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Felling av edelgran blant store eiker.TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Bekjempelse av fremmedarter i Nannestad kommuneTuva Mjelde Refsum2020Avslått
Fjerning av sitka og edelgran i Sandnes kommune. Tveit Natur As100 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av skadelig fremmedart i beiteområdeTØMTE GÅRD RAGNHILD SØRHEIM2021Avslått
Fjerne fremmede treslag med hovedvekt på platanlønUniversitetet I Agder2020Avslått
Kartlegging av husspissmusas opphav, ny art UNIVERSITETET I AGDER2022Avslått
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side361 - 390 of 409 items