Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av ørekyte (uønska arter) i NamsenvassdSagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm57 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåking av ørekyte i NamsenvassdragetSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2023Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2023Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2022Avslått
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2022SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2022Avslått
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2021SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Uttak Pukkellaks i fisketrappa MålselvfossenSAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET111 6902023Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Levert
Sameiet Fjordbotn grunneierlagSAMEIET FJORDBOTN GRUNNEIERLAG110 0002023Delvis innvilget
Fangstfelle pukkellaks i GrasmyrvassdragetSAMEIET GRASMYRVASSDRAGETS ELVEEIERLAG170 0002023Innvilget som omsøkt
Uttaksfiske av pukkellaks Salangsvassdraget 2023SAMEIET SALANGSVASSDRAGETS FISKEFORVALTNING60 0002023Delvis innvilget
Håndtering av pukkellaks i SkipsfjordvassdragetSAMEIET SKIPSFJORD UTMARKSLAG25 0002023Innvilget som omsøkt
Registrering og uttak av pukkellaks og oppdrettslaSAMEIET SKOGVOLL UTMARKSFELLESKAP2021Avslått
Tiltak for uttak av pukkellaksSAMEIET TØNSNES-BRATTFJELL UTMARKSL170 0002023Innvilget som omsøkt
Tiltak mot fremmed art i VirikbekkenSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk2020Avslått
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
Metodikk kartlegging for pukkellaks i VestlandSEARUN AS2022Avslått
Fjerning av plantanlønn og rødhyllSefar Tur&kultur Inger Mette Elisabeth Sefland16 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av plantanlønn, SEFAR TUR&KULTUR INGER METTE ELISABETH SEFLAND10 0002022Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av sitkagran på eiendommen 16/16SEMO SERVICE MONICHA SETERNES2021Avslått
Tiltak mot pukkellaks OtraSHAFEI BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING2023Avslått
Tiltak mot pukkellaks OtraSHAFEI BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING2022Avslått
Fangstsperre uttak pukkellaks i SignaldalelvaSIGNALDALELVAS GRUNNEIERLAG SA158 7332023Delvis innvilget
Tilbakeføring og vedlikehold av kystlynghei SIGRID HELENE HANSSEN2021Avslått
Undersøkelse fremmede plantearter langs vassdragetSiljan Kommune2020Avslått
Selektivt fiske etter pukkellaksSINTEF OCEAN AS2023Avslått
mulig funn av pytopthora i arendal og grimstadSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
overvåking og bekjempelse av alme syke ArendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Poster per side331 - 360 of 483 items