Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Videre analyser av allerede innsamlede vannprøver Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Utvikling av genetiske markører for suter og sørvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Ørekyta på Hardangervidda – forekomst og risikoStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Kanadarøye i Maridalsvannet i OsloStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Oppfølging av kartlegging av fremmede organismer iStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegging av ørekyt i Øvre OttaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempelse av gjeddeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Miljø-DNA kartlegging av havnespySTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Alien invertebrates in Arctic anthropogenic soilsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Kartlegging av sykdom hos slanger og amfibier i NoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Tidlig oppdagelse av marine dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Fremmede stikkmyggSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Forsøk med yngel av pukkellaks STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tidlig oppdagelse av dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
How to exterminate mink from Norway - a reviewSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
fremmede fiskearter og biologisk mangfoldSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Mer pålitelig innsamling for fremmede arter i vannSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Nasjonal konferanse om fremmede arterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Villsvinets økologi STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Til kamp med kniv og gaffel STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Miljø-DNA og gjedde i Telemarkskanalen 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegge forekomsten av regnbueaure i KråkstadelvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fjerning av gjeddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fjerning av svartelista treslag i FitjarøyaneSTORD OG FITJAR LANDBRUKS- OG MILJØKONTOR2022Avslått
Poster per side331 - 360 of 409 items