Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
Den store granryddedagenNORSK BOTANISK FORENING2023Avslått
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING312 0002023Delvis innvilget
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002022Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING400 0002022Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING550 0002021Delvis innvilget
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002021Delvis innvilget
Forberedelse til fjerning av sitkagran på BørildenNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen25 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid - fremmede arter i NordhordlandNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen30 0002020Innvilget som omsøkt
Fri Vågsøy 2021, KvalheimNORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN1 146 0002022Delvis innvilget
Fri Vågsøy 2022, SildaNORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN2022Avslått
Fri Vågsøy 2021NORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN700 0002021Delvis innvilget
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Kartlegging av uønska planter i Sveio kommuneNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2023Avslått
Kjempespringfrø - gyvel - parkslirekneNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Kartlegging av kjempespringfrø i VindafjordNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Fagartikler fremmede arter i landbruket i N-NorgeNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE2021Avslått
Formidling av trusselbildet og beredskapNorske Lakseelver115 0002020Innvilget som omsøkt
Pukkellaks - beredskap og utfiskingNORSKE LAKSEELVER2022Avslått
Pukkellaks - oppfølging av handlingsplanenNORSKE LAKSEELVER2021Avslått
Alien plants in Svalbard associated with animal huNORWEGIAN INSTITUTE AT NATURE RESEARCH NINA FOUNDATION2021Avslått
Arctic Aliens – Invasive invertebrates (AAI)Norwegian Institute for Nature Research2020Avslått
Bekjempelse av Stillehavsøsters - Færder nasj.parkNORWEGIAN SHORES AS150 0002021Delvis innvilget
Bekjempelse av Stillehavsøsters - HvalerNORWEGIAN SHORES AS2021Avslått
Rydde ut pukkellaks OKSFJORD JEGER OG FISKERFORENING10 2752023Innvilget som omsøkt
Fjerning av fremmedarten rødhyllOLA SENDSTAD2022Avslått
Bekjempelse stillehavsøsters i Fredrikstad kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
kartlegging og rydding av Gigas i verneområder Oslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Fjerning av fremmede arter Eltornstranda friområdeOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Poster per side271 - 300 of 483 items