Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjemping av parkslirekne på dyrka markA E Kristensen2020Avslått
Pukkellaksens påvirkning på anadrome vassdragAKVAPLAN-NIVA AS 2022Ikke behandlet
Skjøtselshogst sitkagran i SuggevigaALTISKOG AS2022Avslått
Samling av skjøtselserfaringerALTISKOG AS2022Avslått
Tiltaksplan for SkjernøyALTISKOG AS2022Avslått
Parkslirekne Alvestad 2021ALVESTAD GRUNNEIERLAG2021Avslått
Status for fremmede fiskearter ANTON RIKSTAD2021Avslått
kartlegging av fremmede planter langs vassdragAtkins Norge As240 0002020Innvilget som omsøkt
Bevaring av kystlynghei i Avaldsnes GrunneigarlagAVALDSNES GRUNNEIGARLAG450 0002022Delvis innvilget
Bevaring av kystlynghei i Avaldsnes GrunneigarlagAVALDSNES GRUNNEIGARLAG250 0002021Delvis innvilget
ENBR - Bekjempelse av fremmede arterAVINOR AS2021Avslått
Fjerning av sitkagran i nærmiljøetBEKKEN VELFORENING2021Avslått
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR 2022Ikke behandlet
Pukkellaks - fiskefelle ved bruk av fisketrappelemBENT HUGSTMYR2021Avslått
Skipsfart som vektor for fremmede arterBergen Og Omland Havn As2020Avslått
Overvåking og uttak av Pukkellaks i KongsfjordelvaBERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING36 0002022Innvilget som omsøkt
Overvåking og uttak av Pukkellaks i Storelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Pukkellaks Kongsfjordelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING75 0002021Innvilget som omsøkt
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBesøkssenter Våtmark Oslo2020Avslått
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO2022Avslått
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO2021Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrøBIOFOKUS2021Avslått
Felling av sitkagranBIRGER HAUSKEN2021Avslått
Fjerning uønskede planter Bj.vassdragetBJERKREIMVASSDRAGET FELLESFORVALTNING SA2022Avslått
Fjerning uønskede planter Bj.vassdragetBJERKREIMVASSDRAGET FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av hagelupin i Flå BJØRNEPARKEN AS2022Avslått
Bekjempelse av solabbor med elektrisk fiskeapparatBLIX-AASERUD NORWAY-FISHING2022Avslått
Fjerning og destruering av TromsøpalmerBrensholmen/sommarøy Utviklingslag2020Avslått
Bekjempelse av Bjørnekjeks i Bruvollkrets AverøyBruvoll Bygdalag2020Avslått
Hogst av sitka fremmed artBRØNNØY KFUK-KFUM-SPEIDERE2021Avslått
Poster per side1 - 30 of 409 items