Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Til kamp med kniv og gaffel STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Tidlig oppdagelse av dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til bekjempelse av legepestrotVelforeningen Grilstad Park2020Avslått
Søknad om informasjonstiltak rundt fremmede arterDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As144 0002020Innvilget som omsøkt
Stifte Forum for fremmede arterNatureco As30 0002020Innvilget som omsøkt
Stemnebø kulturlandskap - sikring av naturmangfaldStevnebø Kaale30 0002020Delvis innvilget
Status for fremmede fiskearter ANTON RIKSTAD 2021Ikke behandlet
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNNI RESOURCES AS 2021Ikke behandlet
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Spis en fremmedartVitenparken Campus Ås2020Avslått
Sopp - forklaringsfaktor for rhododendron spiringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina342 5002020Innvilget som omsøkt
Skjøtselstiltak mot hagelupinDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2021Ikke behandlet
skjøtselstiltak mot fremmede arter – hagelupinDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As83 0002020Innvilget som omsøkt
Skipsfart som vektor for fremmede arterBergen Og Omland Havn As2020Avslått
Sika gran som er svært uønsketKENCHA EIENDOM AS 2021Ikke behandlet
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Rydding på bunnRyfylke Friluftsråd2020Avslått
Rydding av sitkagran Bulandet/VærlandetBulandet - Værlandet Grendalag1 360 0002020Innvilget som omsøkt
Rydding av sitka på Rongevær i AustrheimLerøy Skog As100 0002020Innvilget som omsøkt
Rydding av bergfuru og sitkagran Duvatnet/Rånane HILDE BUER 2021Ikke behandlet
Ryddestasjoner Gigas OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD 2021Ikke behandlet
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Restaurering av kystlynghei, dugnader RapenesetNaturvernforbundet Hordaland300 0002020Delvis innvilget
Registrering og uttak av pukkellaks og oppdrettslaSAMEIET SKOGVOLL UTMARKSFELLESKAP 2021Ikke behandlet
Registrering og fjerning av hemlokkTOR ARNE AUNE 2021Ikke behandlet
Registrering av fremmede treslag DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2021Ikke behandlet
Pukkellaksens diet og beiteområderNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2021Ikke behandlet
Pukkellaks Kongsfjordelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2021Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 274 items