Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Ørekyte i Rypetjern?Gustavsen Naturanalyser28 2102020Delvis innvilget
Ørekyta på Hardangervidda – forekomst og risikoStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Videre analyser av allerede innsamlede vannprøver Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Utvikling av sterile planter til hage- og parkEliteplanter Norge Sa1 300 0002020Innvilget som omsøkt
Utvikling av genetiske markører for suter og sørvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Uttak av mink i naturreservater i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Utstilling - hvorfor dør arteneØrland Kultursenter Kf2020Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i Namdalen Sagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm39 2502020Innvilget som omsøkt
Undersøkelse fremmede plantearter langs vassdragetSiljan Kommune2020Avslått
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Tiltak mot parkslirekne i Figgjovassdraget Ålgård Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi148 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak mot fremmede organismer i 2020Naturvernforbundet I Nannestad Og Gjerdrum2020Avslått
Tiltak mot fremmed art i VirikbekkenSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk2020Avslått
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til bekjempelse av legepestrotVelforeningen Grilstad Park2020Avslått
Søknad om informasjonstiltak rundt fremmede arterDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As144 0002020Innvilget som omsøkt
Stifte Forum for fremmede arterNatureco As30 0002020Innvilget som omsøkt
Stemnebø kulturlandskap - sikring av naturmangfaldStevnebø Kaale30 0002020Delvis innvilget
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Spis en fremmedartVitenparken Campus Ås2020Avslått
Sopp - forklaringsfaktor for rhododendron spiringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina342 5002020Innvilget som omsøkt
skjøtselstiltak mot fremmede arter – hagelupinDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As83 0002020Innvilget som omsøkt
Skipsfart som vektor for fremmede arterBergen Og Omland Havn As2020Avslått
Rydding på bunnRyfylke Friluftsråd2020Avslått
Rydding av sitkagran Bulandet/VærlandetBulandet - Værlandet Grendalag1 360 0002020Innvilget som omsøkt
Rydding av sitka på Rongevær i AustrheimLerøy Skog As100 0002020Innvilget som omsøkt
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Restaurering av kystlynghei, dugnader RapenesetNaturvernforbundet Hordaland300 0002020Delvis innvilget
Pukkellaks gytesuksess og tilltakNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 134 items