Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Søknad om tilskudd til bekjempelse av legepestrotVelforeningen Grilstad Park2020Avslått
bekjemping av parkslireSoldalen Besøksgård As2020Avslått
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Automatisk selektiv fiskefelle for lakseelverLakseklyngen Sa900 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av mispelslektaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002020Delvis innvilget
Restaurering av kystlynghei, dugnader RapenesetNaturvernforbundet Hordaland300 0002020Delvis innvilget
Pilotprosjekt, uttak av sitkagran i NordlandIn The Same Boat2020Avslått
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempe kanadagullris i MærradalenNaturrestaurering As40 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Bekjempelse spansk kjørvel og kjempespringfrøSolveig Silset Berg17 5002020Innvilget som omsøkt
Uttak av mink i naturreservater i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Fjerning av nyperose frå Bukta fuglefredingsområdeTerje Håheim31 3902020Innvilget som omsøkt
planter er ikke planter podcastFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
Utvikling av sterile planter til hage- og parkEliteplanter Norge Sa1 300 0002020Innvilget som omsøkt
Oppdatering av FAGUS fakta arkFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus230 0002020Delvis innvilget
Forsøksprosjekt fellefangst av minkNaturvernforbundet I Mandal2020Avslått
Fremmede stikkmygg – tiltakStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina472 9002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av fremmedarter i Nannestad kommuneTuva Mjelde Refsum2020Avslått
Forberedelse til fjerning av sitkagran på BørildenNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen25 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av plantanlønn og rødhyllSefar Tur&kultur Inger Mette Elisabeth Sefland16 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempe fremmedarter i NannestadSonja Irene Nore2020Avslått
Stifte Forum for fremmede arterNatureco As30 0002020Innvilget som omsøkt
Fremmede stikkmygg – informasjonstiltak.Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina160 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av hagelupin langs vassdrag, TrøndelaMidtnorsk Naturundersøkelse As550 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø i MandalNatureco As100 0002020Innvilget som omsøkt
Lurøyfjellet, frøing av sitka.Destination Vardø Frode Lund95 0002020Innvilget som omsøkt
Spis en fremmedartVitenparken Campus Ås2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 134 items