Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tiltak mot fremmede organismer i 2020Naturvernforbundet I Nannestad Og Gjerdrum2020Avslått
Fremmede arterNaturvernforbundet I Trøndelag2020Avslått
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Forbrukerinformasjon om god plantebrukNgf Servicekontor280 0002020Innvilget som omsøkt
Prosjekt VillstaudeNgf Servicekontor830 0002020Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt pukkellaksyngels diett og mikrobiomNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi2020Avslått
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot parkslirekne i Figgjovassdraget Ålgård Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi148 0002020Innvilget som omsøkt
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Bekjempelse av mink Norges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og Romsdal2020Avslått
Levende forurensning - planter og dyr på villsporNorges Naturvernforbund2020Avslått
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening600 0002020Delvis innvilget
Forberedelse til fjerning av sitkagran på BørildenNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen25 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid - fremmede arter i NordhordlandNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen30 0002020Innvilget som omsøkt
Formidling av trusselbildet og beredskapNorske Lakseelver115 0002020Innvilget som omsøkt
Arctic Aliens – Invasive invertebrates (AAI)Norwegian Institute for Nature Research2020Avslått
Bekjempelse stillehavsøsters i Fredrikstad kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
kartlegging og rydding av Gigas i verneområder Oslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Fjerning av fremmede arter Eltornstranda friområdeOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging av stillehavsøsters i Nesodden kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Fjerning av parkslirekne rundt Stord kyrkjeProsjektassistanse Kjell Håvard Sævareid15 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av LupinerRagg As16 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av sjøgullRogaland Arboret401 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av HemlokkRoomvent Design Dr Ing Per O Tjelflaat52 0002020Innvilget som omsøkt
Rydding på bunnRyfylke Friluftsråd2020Avslått
Informasjonsarbeid om fremmede arter Sabima340 0002020Delvis innvilget
Unngå spredning av uønskede fiskearter i Namdalen Sagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm39 2502020Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 134 items