Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerning av sitka/platanlønn i verdifull naturtypeMYRVEIEN VEKST AS21 0002021Delvis innvilget
Bekjempelse av sitkagranSvindland Roar21 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø langs FiggjoelvaNATURECO AS25 0002021Delvis innvilget
Forberedelse til fjerning av sitkagran på BørildenNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen25 0002020Innvilget som omsøkt
Ørekyte i Rypetjern?Gustavsen Naturanalyser28 2102020Delvis innvilget
Etablering av fiskefeller PUKKELLAKS sesongen 2021VESTRE PORSANGER JEGER OG FISKERFORENING29 0002021Delvis innvilget
FremmedartsplanDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As29 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av sitkagran i strandsoneESPEN LIE DAHL30 0002021Delvis innvilget
Stifte Forum for fremmede arterNatureco As30 0002020Innvilget som omsøkt
Hindre spredning av kjempespringfrø i ValleKommuneNatureco As30 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid - fremmede arter i NordhordlandNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen30 0002020Innvilget som omsøkt
Stemnebø kulturlandskap - sikring av naturmangfaldStevnebø Kaale30 0002020Delvis innvilget
Fjerning av nyperose frå Bukta fuglefredingsområdeTerje Håheim31 3902020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av lyssiv og kjempespringfrøHelge Sygnestveit32 5002020Innvilget som omsøkt
Oppfølging, bekjempelse av kjempespringfrø i LutsiNatureco As35 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av sitkagran i kystlyngheiHarold Traa38 5002020Innvilget som omsøkt
Unngå spredning av uønskede fiskearter i Namdalen Sagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm39 2502020Innvilget som omsøkt
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING40 0002021Innvilget som omsøkt
Bekjempe kanadagullris i MærradalenNaturrestaurering As40 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av edelgran ved eikeskogTrepleie Sørlandet Kristian Køvener40 0002020Innvilget som omsøkt
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø i Klepp kom., oppfølNATURECO AS50 0002021Delvis innvilget
Fjerne canagulris på nord-JærenNatureco As50 0002020Innvilget som omsøkt
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av HemlokkRoomvent Design Dr Ing Per O Tjelflaat52 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåking av ørekyte (uønska arter) i NamsenvassdSagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm57 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Pukkellaks Kongsfjordelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING75 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av fremmede arter langs EtnavassdragetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As80 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 290 items