Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Skjøtselstiltak mot hagelupinDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Fjerning av Platanlønn og SitkagranSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Uttak av pukkellaksSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø på Li, oppfølgingNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Lindesnes kommuneNATURECO AS2021Avslått
Hindre spredning av kjempespringfrø i ValleNATURECO AS2021Avslått
Uttak av fremmede bartrær på AlsvikNATURECO AS2021Avslått
Registrering og uttak av pukkellaks og oppdrettslaSAMEIET SKOGVOLL UTMARKSFELLESKAP2021Avslått
Bekjempelse av sitkagran på eiendommen 16/16SEMO SERVICE MONICHA SETERNES2021Avslått
Bekjempelse av Parkslire-kneHANS-OLAV SOLLI2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø på Fløisvik, oppfølgNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Sola kommuneNATURECO AS2021Avslått
Kartlegging: Fremmede arter i estuarier MARKER KOMMUNE2021Avslått
Kartlegge forekomsten av regnbueaure i KråkstadelvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fjerning av gjeddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Hogst av sitka fremmed artBRØNNØY KFUK-KFUM-SPEIDERE2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Time kommuneNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø på ForsandNATURECO AS2021Avslått
Bekjempelse av rødhyll i ravinebeiteMANGERUD SCHOU MINA LISA2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Lutsi, oppfølgingNATURECO AS2021Avslått
"Prioritering av matlaging med fremmedarter"NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND2021Avslått
Sika gran som er svært uønsketKENCHA EIENDOM AS2021Avslått
Bekjempelse av fremmede arter ved DronningbergetMONARK (MILJØVERN OG BEVARING AV NATURMANGFOLD)2021Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING2021Avslått
Status for fremmede fiskearter ANTON RIKSTAD2021Avslått
Overvakingsfiske fremmede anadrome fiskeslagEIRA ELVEEIERLAG SA2021Avslått
Bekjempelse av sitkagranUTTIAN PANORAMA AS2021Avslått
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2021SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Poster per side181 - 210 of 409 items