Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Forsøk med yngel av pukkellaks STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrøMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Tiltak mot stikagran gjengroingDYRØY GRENDALAG2021Avslått
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Informasjonstiltak, Fremmede arter i ØrlandRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF2021Avslått
Kartlegging av fremmend fiskeart abborNNI RESOURCES AS2021Avslått
Registrering og fjerning av hemlokkTOR ARNE AUNE2021Avslått
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Fjerning av uønskede vekster (sitkagran) .SØRDAL GÅRD2021Avslått
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNNI RESOURCES AS2021Avslått
Bevaring gjennom skjøtsel 2021NATURVERNFORBUNDET HORDALAND2021Avslått
Bekjempelse av fremmed organisme. Kjempeslirekne.KLEFSTADHAUGEN ANDELSLAG SA2021Avslått
Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØSTENSJØVANNETS VENNER2021Avslått
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø 2021NATURVERNFORBUNDET FOLLO-MOSS2021Avslått
Brunsnegler - beste bekjempelsesmetoder ?KONNERUD HAGELAG2021Avslått
Tilskudd til tiltak mot lupinerHAMMERFEST KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av fremmede arter 2021NATURVERNFORBUNDET FOLLO-MOSS2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tidlig oppdagelse av dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging fremmede arter i Senja kommuneMIDT-TROMS NATURLAG2021Avslått
Todal Dykk og MarineserviceTODAL DYKK OG MARINESERVICE2021Avslått
ENBR - Bekjempelse av fremmede arterAVINOR AS2021Avslått
Bekjempelse av slirekne og kjempespringfrøSKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE2021Avslått
Fjerning av pukkel-laks i elvaØRSTA JEGER- OG FISKARFOREINING2021Avslått
How to exterminate mink from Norway - a reviewSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Pukkellaks - oppfølging av handlingsplanenNORSKE LAKSEELVER2021Avslått
fremmede fiskearter og biologisk mangfoldSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO2021Avslått
Poster per side31 - 60 of 290 items