Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR 2022Levert
Pukkellaksens påvirkning på anadrome vassdragAKVAPLAN-NIVA AS 2022Levert
Automatisk felle for fangst av pukkellaks RIVER PROTECTION AS 2022Levert
Tilskudd til tiltak mot pukkellaks i ReisaelvaREISA ELVELAG 2022Levert
Betydning og vurdering av pukkellaks i liketallsårNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2022Levert
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Levert
Drift av flyteristfelleVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2022Levert
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Levert
Tiltak pukkellaks Troms og FinnmarkNATURTJENESTER I NORD AS 2021Levert
Utfisking og overvåkning av pukkellaks i FinnmarkFINNMARKSEIENDOMMEN 2021Levert
Fiske etter PukkellaksKUNES JEGER OG FISKEFORENING 2021Levert
Utfisking av pukkellaksLAKSELV GRUNNEIERFORENING 2021Levert
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Levert
Overvåking og uttak av Pukkellaks i Storelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Levert
Tiltak mot pukkellaks ReisaelvaREISA ELVELAG 2021Levert
Overvåkning og tiltak mot innsig av PukkellaksVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2021Levert
Bekjempelse av pukkellaksKOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING 2021Levert
Tiltak mot pukkellaks OtraSHAFEI BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING2022Avslått
Bekjempelse av solabbor med elektrisk fiskeapparatBLIX-AASERUD NORWAY-FISHING2022Avslått
Søknad om avvirkning av sitkagran på EngelsøyPAULSEN BYGG & VEDLIKEHOLD AS2022Avslått
Fjerning av sitkagranNERLANDSØY BEITELAG SA2022Avslått
Metodikk kartlegging for pukkellaks i VestlandSEARUN AS2022Avslått
Kartlegging gytesuksess pukkellaksNATURTJENESTER AS2022Avslått
Bekjempelse av sitka og edelgranÅSAN NATURTJENESTER2022Avslått
Fjerning kanadagullris inntil slåtteenga SandbuktaFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD2022Avslått
Kartlegging av abbor på VestlandetNNI RESOURCES AS2022Avslått
mulig funn av pytopthora i arendal og grimstadSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Bekjempe kanadagullris - opplæring biologieleverNATURRESTAURERING AS2022Avslått
overvåking og bekjempelse av alme syke ArendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø to steder i HåNATURECO AS2022Avslått
Poster per side1 - 30 of 409 items