Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Pukkellaks - felleBENT HUGSTMYR 2022Ikke behandlet
Pukkellaksens påvirkning på anadrome vassdragAKVAPLAN-NIVA AS 2022Ikke behandlet
Automatisk felle for fangst av pukkellaks RIVER PROTECTION AS 2022Ikke behandlet
Tilskudd til tiltak mot pukkellaks i ReisaelvaREISA ELVELAG 2022Ikke behandlet
Betydning og vurdering av pukkellaks i liketallsårNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2022Ikke behandlet
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Drift av flyteristfelleVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Ikke behandlet
Tiltak pukkellaks Troms og FinnmarkNATURTJENESTER I NORD AS 2021Ikke behandlet
Utfisking og overvåkning av pukkellaks i FinnmarkFINNMARKSEIENDOMMEN 2021Ikke behandlet
Fiske etter PukkellaksKUNES JEGER OG FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Utfisking av pukkellaksLAKSELV GRUNNEIERFORENING 2021Ikke behandlet
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Ikke behandlet
Overvåking og uttak av Pukkellaks i Storelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Tiltak mot pukkellaks ReisaelvaREISA ELVELAG 2021Ikke behandlet
Overvåkning og tiltak mot innsig av PukkellaksVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av pukkellaksKOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Tiltak mot pukkellaks OtraSHAFEI BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING2022Avslått
Bekjempelse av solabbor med elektrisk fiskeapparatBLIX-AASERUD NORWAY-FISHING2022Avslått
Søknad om avvirkning av sitkagran på EngelsøyPAULSEN BYGG & VEDLIKEHOLD AS2022Avslått
Fjerning av sitkagranNERLANDSØY BEITELAG SA2022Avslått
Metodikk kartlegging for pukkellaks i VestlandSEARUN AS2022Avslått
Kartlegging gytesuksess pukkellaksNATURTJENESTER AS2022Avslått
Bekjempelse av sitka og edelgranÅSAN NATURTJENESTER2022Avslått
Fjerning kanadagullris inntil slåtteenga SandbuktaFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD2022Avslått
Kartlegging av abbor på VestlandetNNI RESOURCES AS2022Avslått
mulig funn av pytopthora i arendal og grimstadSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Bekjempe kanadagullris - opplæring biologieleverNATURRESTAURERING AS2022Avslått
overvåking og bekjempelse av alme syke ArendalSKAGERAK TREPLEIE Sivert W. Svane2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø to steder i HåNATURECO AS2022Avslått
Poster per side1 - 30 of 409 items