Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Folkemøte om sitkagran med forarbeidDESTINATION VARDØ FRODE LUND2022Avslått
Fjerne fremmede bartrær i AlsvikNATURECO AS2022Avslått
Skjøtselshogst sitkagran i SuggevigaALTISKOG AS2022Avslått
Kartlegging og bekjempelse av hagelupin i Flå BJØRNEPARKEN AS2022Avslått
Miljø-DNA kartlegging av havnespySTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Bekjempelse av slirekne og kjempespringfrø ogSKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE2022Avslått
Alien invertebrates in Arctic anthropogenic soilsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Oppfølging/bekjemping kjempespringfrø i SandnesNATURECO AS2022Avslått
Fjerne sitkagran, AuestadNATURECO AS2022Avslått
Tromsøpalme på KarlsøyaSVANBERGS LANDSKAPSSKJØTSEL2022Avslått
Fjerning av Sitkagran på BørildenBØRILDEN NATURVERNFORENING2022Avslått
Fangst av villminkMeråker jeger og fiskeforening2022Avslått
Fri Vågsøy 2022, SildaNORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN2022Avslått
ledegjerde for utfisking av pukkellaks/oppdrettKUNES JEGER OG FISKEFORENING2022Avslått
Digital SortslisteDET NORSKE HAGESELSKAP2022Avslått
Samling av skjøtselserfaringerALTISKOG AS2022Avslått
Tiltaksplan for SkjernøyALTISKOG AS2022Avslått
Plukk en plageåndLA HUMLA SUSE2022Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø EspelandstjørnNATURECO AS2022Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i RegekanalenNATURECO AS2022Avslått
Felling av plantefelt ved RapenesetNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2022Avslått
Bevaring gjennom skjøtsel 2022 - fremmede bartrærNATURVERNFORBUNDET HORDALAND2022Avslått
Pukkellaks - beredskap og utfiskingNORSKE LAKSEELVER2022Avslått
Fremmede arter i estuarierMARKER KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av husspissmusas opphav, ny art UNIVERSITETET I AGDER2022Avslått
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO2022Avslått
Nasjonalt tiltak, håndtering av fremmede planterDET NORSKE HAGESELSKAP2022Avslått
Bekjempelse av parkslirekne i Gjesdal kommuneGJESDAL KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Kartlegging av sykdom hos slanger og amfibier i NoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Poster per side151 - 180 of 409 items