Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2022Ikke behandlet
Kartlegging av sykdom hos slanger og amfibier i NoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Drift av flyteristfelleVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Fjerning av svartelista treslag i FitjarøyaneSTORD OG FITJAR LANDBRUKS- OG MILJØKONTOR 2022Ikke behandlet
Kjempespringfrø - gyvel - parkslirekneNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND 2022Ikke behandlet
Fjerning av sitkagran i friluftsområdeMEHUS MASKINDRIFT 2022Ikke behandlet
Fjerning av vestamerikansk hemlokk i Arboretet,STIFTELSEN DET NORSKE ARBORET 2022Ikke behandlet
Fjerning av Kjempespringfrø: HemnesMARKER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Utvikling av redskaper til fangst av pukkellaksEGERSUND TRÅL AS 2022Ikke behandlet
Tidlig oppdagelse av marine dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2022Ikke behandlet
Tiltak for uttak av pukkellaks i Komagelva 2022KOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING 2022Ikke behandlet
Fjerning av uønska framande artar ETNEDAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Tiltaksretta kartlegging av Gullregn, RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av fremmede arterLØRENSKOG KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Fjerning av hemlock Fredensborgåsen/-vatnetFJALER KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av fremmede skadelige planterNATURVERNFORBUNDET I MANDAL 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av kanadagullris på Fredriksten festn.FREDRIKSTEN FESTNINGS VENNER 2022Ikke behandlet
Fjerning uønskede planter Bj.vassdragetBJERKREIMVASSDRAGET FELLESFORVALTNING SA 2022Ikke behandlet
Tiltaksrettet kartlegging av fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av kjempespringfrø langs elva MoraMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Prioriterte fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS 2022Ikke behandlet
Håndtering av pukkellaks AkerselvaOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON 2022Ikke behandlet
Overvåking og uttak av Pukkellaks i KongsfjordelvaBERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2022Ikke behandlet
Fjerne Stikagran - skogHASVÅG FRITID AS 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av slirekne innenfor markagresaKARLSENS FOTO OG BIO TJENESTER 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av forvillet rododendron - år 2STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM 2022Ikke behandlet
Bruk av beitedyr til bekjempelse av fremmede arterDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2022Ikke behandlet
Bekjempelse av kjempebjørnekjeks to stederNATURECO AS 2022Ikke behandlet
Reetablering av vedskogHARALD FOSSVIK 2022Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 405 items