Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempelse av fremmede arter ved LeipslandÅSAN NATURTJENESTER2021Avslått
miljø-DNA basert kartlegging for Stillehavsøsters NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Fagartikler fremmede arter i landbruket i N-NorgeNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE2021Avslått
Uttak av mink i naturreservaterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Informasjonstiltak rundt fremmede arterDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av brunskogsnegleHAGESELSKAPET NORD TRØNDELAG2021Avslått
Overvåkning av signalkreps i RødenesjøenUTMARKSFORVALTNINGEN AS2021Avslått
Felling av sitkagranBIRGER HAUSKEN2021Avslått
Miljø-DNA og gjedde i Telemarkskanalen 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fremmede fiskearter til bekymring TMM PRODUKSJON AS2021Avslått
Opptrapping av arbeid mot framande plantarSTRYN KOMMUNE2021Avslått
Registrering av fremmede treslag DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Skjøtselstiltak mot hagelupinDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Fjerning av Platanlønn og SitkagranSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Uttak av pukkellaksSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø på Li, oppfølgingNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Lindesnes kommuneNATURECO AS2021Avslått
Hindre spredning av kjempespringfrø i ValleNATURECO AS2021Avslått
Uttak av fremmede bartrær på AlsvikNATURECO AS2021Avslått
Registrering og uttak av pukkellaks og oppdrettslaSAMEIET SKOGVOLL UTMARKSFELLESKAP2021Avslått
Bekjempelse av sitkagran på eiendommen 16/16SEMO SERVICE MONICHA SETERNES2021Avslått
Bekjempelse av Parkslire-kneHANS-OLAV SOLLI2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø på Fløisvik, oppfølgNATURECO AS2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Sola kommuneNATURECO AS2021Avslått
Kartlegging: Fremmede arter i estuarier MARKER KOMMUNE2021Avslått
Kartlegge forekomsten av regnbueaure i KråkstadelvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fjerning av gjeddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Hogst av sitka fremmed artBRØNNØY KFUK-KFUM-SPEIDERE2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Time kommuneNATURECO AS2021Avslått
Poster per side361 - 390 of 483 items