Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerning av sitkafeltCASA CHRISTINA CHRISTINA DAHL2021Avslått
Fjerning av sikagranDRAGSNES SJØ OG GÅRDSFERIE ROGER SANDVIK2021Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2021NATURVERNFORBUNDET I NANNESTAD OG GJERDRUM2021Avslått
Bekjempelse spansk kjørvel og kjempespringfrøSOLVEIG SILSET BERG2021Avslått
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Fjerning uønskede planter Bj.vassdragetBJERKREIMVASSDRAGET FELLESFORVALTNING SA2021Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i NamdalenSAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2021Avslått
Fjerning av sitkagranWARA MASKIN AS2021Avslått
Fjerning av sitkagran i nærmiljøetBEKKEN VELFORENING2021Avslått
Tilbakeføring og vedlikehold av kystlynghei SIGRID HELENE HANSSEN2021Avslått
Fjerning av rødhyllGJERDÅKER ARNFINN2021Avslått
Fjerning av fremmed treslag, Raudeberg/HalsSUNNFJORD SKOG AS2021Avslått
Felling av edelgran blant store eiker.TREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2021Avslått
Bekjempelse av fremmende arter, parkslirekne Nest-eiendom As2020Avslått
Søknad om tilskudd til bekjempelse av legepestrotVelforeningen Grilstad Park2020Avslått
bekjemping av parkslireSoldalen Besøksgård As2020Avslått
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Pilotprosjekt, uttak av sitkagran i NordlandIn The Same Boat2020Avslått
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Uttak av mink i naturreservater i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
planter er ikke planter podcastFaglig Utviklingssenter For Grøntanleggssektoren Fagus2020Avslått
Forsøksprosjekt fellefangst av minkNaturvernforbundet I Mandal2020Avslått
Bekjempelse av fremmedarter i Nannestad kommuneTuva Mjelde Refsum2020Avslått
Bekjempe fremmedarter i NannestadSonja Irene Nore2020Avslått
Spis en fremmedartVitenparken Campus Ås2020Avslått
Bekjempelse av legepestrotBærum Elveforum2020Avslått
Pukkellaks gytesuksess og tilltakNaturtjenester I Nord As2020Avslått
Miljø-DNA for oppdagelse av svartmunnet kutlingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempe fremmedarter i Nannestad kommuneÅsne Mjelde Refsum2020Avslått
Fjerning av mink i stokkelansvatenet og braasteisvEiane Viltpelseri2020Avslått
Poster per side241 - 270 of 483 items