Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Informasjonsarbeid om fremmede arter Sabima340 0002020Delvis innvilget
Forebygging invasiv etablering RododendronStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Stemnebø kulturlandskap - sikring av naturmangfaldStevnebø Kaale30 0002020Delvis innvilget
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Ørekyte i Rypetjern?Gustavsen Naturanalyser28 2102020Delvis innvilget
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Ikke behandlet
Tiltak pukkellaks Troms og FinnmarkNATURTJENESTER I NORD AS 2021Ikke behandlet
Utfisking og overvåkning av pukkellaks i FinnmarkFINNMARKSEIENDOMMEN 2021Ikke behandlet
Fiske etter PukkellaksKUNES JEGER OG FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Utfisking av pukkellaksLAKSELV GRUNNEIERFORENING 2021Ikke behandlet
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Ikke behandlet
Overvåking og uttak av Pukkellaks i Storelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Tiltak mot pukkellaks ReisaelvaREISA ELVELAG 2021Ikke behandlet
Overvåkning og tiltak mot innsig av PukkellaksVESTFINNMARK JEGER OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Bekjempelse av pukkellaksKOMAGVÆR JEGER OG FISKEFORENING 2021Ikke behandlet
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING40 0002021Innvilget som omsøkt
Pukkellaks Kongsfjordelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING75 0002021Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø langs Hå-elva, oppføNATURECO AS110 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av minkSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 0002021Innvilget som omsøkt
Automatisk selektiv fiskefelle for lakseelverLakseklyngen Sa900 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNorsk Botanisk Forening615 0002020Innvilget som omsøkt
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempe kanadagullris i MærradalenNaturrestaurering As40 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse spansk kjørvel og kjempespringfrøSolveig Silset Berg17 5002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av nyperose frå Bukta fuglefredingsområdeTerje Håheim31 3902020Innvilget som omsøkt
Utvikling av sterile planter til hage- og parkEliteplanter Norge Sa1 300 0002020Innvilget som omsøkt
Fremmede stikkmygg – tiltakStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina472 9002020Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 290 items