Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Fjerning av nyperose frå Bukta fuglefredingsområdeTerje Håheim31 3902020Innvilget som omsøkt
Fjerning av kjempespringfrå i bygda OsaTorunn P Polden2020Avslått
Fjerning av edelgran ved eikeskogTrepleie Sørlandet Kristian Køvener40 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Bekjempelse av fremmedarter i Nannestad kommuneTuva Mjelde Refsum2020Avslått
Fjerning av sitka og edelgran i Sandnes kommune. Tveit Natur As100 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerne fremmede treslag med hovedvekt på platanlønUniversitetet I Agder2020Avslått
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til bekjempelse av legepestrotVelforeningen Grilstad Park2020Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i NaddvikVikadalen Ungdomslag2020Avslått
Spis en fremmedartVitenparken Campus Ås2020Avslått
Utstilling - hvorfor dør arteneØrland Kultursenter Kf2020Avslått
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempe fremmedarter i Nannestad kommuneÅsne Mjelde Refsum2020Avslått
Poster per side121 - 134 of 134 items