Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Overvåking av ørekyte (uønska arter) i NamsenvassdSagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm57 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak mot fremmed art i VirikbekkenSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk2020Avslått
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
Fjerning av plantanlønn og rødhyllSefar Tur&kultur Inger Mette Elisabeth Sefland16 0002020Innvilget som omsøkt
Undersøkelse fremmede plantearter langs vassdragetSiljan Kommune2020Avslått
Fri Vågsøy 2020Sogn Botaniske Forening1 079 0002020Delvis innvilget
bekjemping av parkslireSoldalen Besøksgård As2020Avslått
Bekjeming av Kjempespringfrø og parkslirekneSolli Øystein10 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse spansk kjørvel og kjempespringfrøSolveig Silset Berg17 5002020Innvilget som omsøkt
Bekjempe fremmedarter i NannestadSonja Irene Nore2020Avslått
Bekjempelse av fremmedarter Lillevatnet, ÅlesundSpjelkavik Idrettslag2020Avslått
Stemnebø kulturlandskap - sikring av naturmangfaldStevnebø Kaale30 0002020Delvis innvilget
Hindre spredning av fremmede ferskvanStiftelsen Nasjonalt Villakssenter2020Avslått
Kartlegging av mispelslektaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002020Delvis innvilget
Fremmede stikkmygg – tiltakStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina472 9002020Innvilget som omsøkt
Fremmede stikkmygg – informasjonstiltak.Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina160 0002020Innvilget som omsøkt
Miljø-DNA for oppdagelse av svartmunnet kutlingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Sopp - forklaringsfaktor for rhododendron spiringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina342 5002020Innvilget som omsøkt
Forebygging invasiv etablering RododendronStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 0002020Delvis innvilget
Videre analyser av allerede innsamlede vannprøver Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Utvikling av genetiske markører for suter og sørvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Ørekyta på Hardangervidda – forekomst og risikoStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Kanadarøye i Maridalsvannet i OsloStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Oppfølging av kartlegging av fremmede organismer iStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegging av ørekyt i Øvre OttaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempelse av gjeddeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Fjerning/oppgraving av hagelupin ved grendahusetSunde Og Dvergsdal Grendelag2020Avslått
Bekjempelse av sitkagranSvindland Roar21 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 134 items