Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebygging invasiv etablering RododendronStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 0002020Delvis innvilget
Formidling av trusselbildet og beredskapNorske Lakseelver115 0002020Innvilget som omsøkt
Forsøksprosjekt fellefangst av minkNaturvernforbundet I Mandal2020Avslått
FremmedartsplanDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As29 0002020Innvilget som omsøkt
Fremmede arte i EstuarierMarker Kommune2020Avslått
Fremmede arterNaturvernforbundet I Trøndelag2020Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Fremmede stikkmygg – informasjonstiltak.Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina160 0002020Innvilget som omsøkt
Fremmede stikkmygg – tiltakStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina472 9002020Innvilget som omsøkt
Fri Vågsøy 2020Sogn Botaniske Forening1 079 0002020Delvis innvilget
Hindre spredning av fremmede ferskvanStiftelsen Nasjonalt Villakssenter2020Avslått
Hindre spredning av kjempespringfrø i ValleKommuneNatureco As30 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBesøkssenter Våtmark Oslo2020Avslått
Informasjonsarbeid - fremmede arter i NordhordlandNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen30 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid om fremmede arter Sabima340 0002020Delvis innvilget
Informasjonstiltak om villsvin Natur, Plan Og Utvikling Baklid2020Avslått
Kanadarøye i Maridalsvannet i OsloStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegging av ørekyt i Øvre OttaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegging av fremmede arter langs EtnavassdragetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As80 0002020Innvilget som omsøkt
kartlegging av fremmede planter langs vassdragAtkins Norge As240 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av mispelslektaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av stillehavsøsters i Nesodden kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging av stillehavsøsters i RyfylkebassengetEcofact Sørvest As2020Avslått
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Kartlegging MossNaturvernforbundet Follo-moss2020Avslått
kartlegging og rydding av Gigas i verneområder Oslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kjempespringfrø bekjempelseMålfrid Hjeltnes2020Avslått
Levende forurensning - planter og dyr på villsporNorges Naturvernforbund2020Avslått
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Poster per side61 - 90 of 134 items