Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Utlegging Gytesubstrat -Vikhammerelva og SagelvaKay Arne Olsen12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Biotopforbedrende tiltak i Kjærebekken på TjømeTønsberg Og Omegns Jeger- Og Fiskerforening20 500Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Det andre intern. seminar om restaurering,BergenNorce Norwegian Research Centre As200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Drift av klekkeri GlommaNGOFA50 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
El-måling i AagaardselvaNGOFA15 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Flytting/oppgradering av "Lakseloftet".Hegra Historielag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Genetisk innkrysning i AltaelvaNorsk institutt for naturforskning140 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Gentest på familieNGOFAFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Klekkeriet Gunhildrud, Øvre Eiker, BuskerudEikern Fiskevernforening40 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Miljøgifter i sjøørret i VestfoldAkvaplan Niva As60 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Otolittmerking av rogn for GlommaNGOFA15 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Overvåkning av laksen i Geatnja 2019Berlevåg Jeger- Og Fiskerforening30 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Rekruttering og stimulering til fiskeStjørdal Jeger- og Fiskerforening10 000Fylkesmannen i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Restaurering av gytehabitat ved bruk av spylingVeterinærinstituttetFylkesmannen i Trøndelag2018Avslått
Saksnr 2017/578. gytegroper og laksetrappPer Inge Øye25 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2017Delvis innvilget
SandarnesånaDalane Miljø- Og Ressurslag Sa Fylkesmannen i Rogaland2020Ikke behandlet
 IMPRESS Conference on Diadromous FishesNorwegian University of Life Sciences (NMBU)2 mottakere2018Avslått, Avslått
"Fisk som klatrer i fjell" - Bok om villaksJostein HenriksenMiljødirektoratet2019Avslått
"Pliktig organisering", organisering av grunneierNamdalseid elveierlag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
"Ressurs og læringsbase" - 8 bekker i AgderfylkeneNaturPartner 66 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
"Ressurs og læringsbase" -4 bekker i TelemarkNaturPartner  Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
"strandryddedag" i Leirelva Kay Arne OlsenFylkesmannen i Trøndelag2018Avslått
| Rydde Sælen-elven for skrot og søppel. Bergen Elveforum10 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
«A H Cocks Trail»Kunnskapssenter for laks og vannmiljøFylkesmannen i Trøndelag2019Avslått
100 gode fiskeplasserKjell Peder Haugene Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
25 års overvåking av rømt oppdrettslaksStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
50 års jubileum for LFI Bergen 2019NorceMiljødirektoratet2019Avslått
5th International Conference on Fish TelemetryHavforskningsinstituttetMiljødirektoratet2019Avslått
970 955 623Veterinærinstituttet Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
A healthy ecosystem for fish following rotenoneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 2296 items