Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Kartlegging av sjøørretbekker i DrivaDriva Elveierlag2 mottakere2020Avslått, Avslått
Østlandet: Regionalt møte om anadrom fiskNorske Lakseelver40 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Oterpredasjon på laks og sjøørret - RevidertNorsk instituut for naturforskning2 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Oterpredasjon på laks og sjøørretNorsk instituut for naturforskning2 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Felles forvaltningslag for DrivaDriva Elveeigarlag2 mottakere2019Avslått, Avslått
Miljøforbedring i ManndalselvaManndalen Jeger- og Fiskerforening50 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Villakshensyn i regulerte vassdrag i AgderNorske Lakseelver2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
 IMPRESS Conference on Diadromous FishesNorwegian University of Life Sciences (NMBU)2 mottakere2018Avslått, Avslått
Kartlegging anadrom laksefisk i VarhaugselveneJæren vannområde, prosjektnr. 404  2 mottakere2018Ikke behandlet
Driftsplan på nett 2018 AgderNorske Lakseelver Servicekontor AS2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag2 mottakere2018Avslått, Avslått
Restaurering av 2 laksetrapper i SogndalselviSogndal jeger-og sportsfiskarlag2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Videoregistrering og telling i SalangsvassdragetAnton Johan Heggås233 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Produksjon av laks i sidebekker til kalka elverNorsk institutt for vannforskning2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Studier og overvåking av sjøauren på SørlandetNorsk institutt for vannforskning2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Sjøvandring av laks fra SørlandetEva Bonsak Thorstad125 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Overvåkningsprosjektet Reisa 2018Reisa Elvelag2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Øvelse Olje i is 2018Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing Midt- og Nord-Troms 2 mottakere2017Ikke behandlet
Tiltak for Sjøaure i vassdraga kring HardangerfjorHardangerfjord Villfisklag500 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Habitatsforbetrande tiltak for laks og sjøaureNausta Elveigarlag800 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Fagråd for Sira-vassdragetMolti AS2 mottakere2017Avslått, Avslått
Studier av sjøauren på SørlandetNorsk institutt for vannforskning70 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
Produksjon av laks i sidevassdrag til kalka elverNorsk institutt for vannforskning65 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
Naturlig re-etablering av laks i kystvassdragNorsk institutt for vannforskning2 mottakere2017Avslått
Effekt av lakselus på sjøørret i TrondheimsfjordenNorsk institutt for naturforskning, NINA 2 mottakere2017Ikke behandlet
Undersøkelser OtraOtra Laxefiskelag10 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
Camp Villaks i OtraOtra Laxefiskelag10 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
Effekt av lakselus på sjøørret i TrondheimsfjordenNorsk institutt for naturforskning, NINA 2 mottakere2016Ikke behandlet
Rep. av lakstrapp i ÅseggfossenStåle Øverdal75 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Laksetrapp i KallandsfossNausta Elveigarlag2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 2296 items