Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
MØLLETRAPPASkien kommune, Grenland Landbrukskontor500 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Overvåkning av sjøoverlevelse til sjøørretNTNU VitenskapsmuseetMiljødirektoratet2015Avslått
Deltakelse i ICES WGTRUTTA arbeidsmøteNTNU Vitenskapsmuseet33 673Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Villaksen i Nord - verdiskaper og identitetsbyggerHardangerfjord Villfisklag50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Sjøørret post-smoltens marine vandringerNTNU Vitenskapsmuseet115 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Fiskeundersøkelser i Drivavassdraget høsten 2015NINA193 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Statusrapport for Drivavassdraget NINA307 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Kultivering av Bjørnevaagen bekken på KråkerøyKråkerøy Jeger - og Fiskerforening20 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Lokal og tradisjonell økologisk kunnskap om laksNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til internasjonalt laksearbeid NINA170 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Sluttfinansiering av EIFAAC Symposium 2015Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)85 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Bidrag til stipendiatstilling ang drivtellingerLFI, Uni Research Miljø250 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Infosenter for laks og ørret på GjøraGjøra Bygdeutvikling240 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Forskningsprogram helse hos vill laksefisk og påviVeterinærinstituttet400 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Utfisking av røye i Å-vatnetKennet Mæhlumsveen Fylkesmannen i Nordland2015Ikke behandlet
Telling av gytefisk i Vestlandselver 2015LFI, Uni Research Miljø600 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
PIT-merking av laksesmolt i Eidfjord og Årøy LFI, Uni Research Miljø325 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Lakselus som bestandsred. faktor for sjøørretNorsk institutt for naturforskning, NINA650 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Høgevarde Fiskeforening, kalkingStein Finstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Livshistorieparametre og sjøoverlevelse hos sjøørrNorsk institutt for naturforskning450 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Bunndyrundersøkelser Skibotnelva m.v, 2015NTNU Vitenskapsmuseet Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Invertebrater i FustavassdragetNTNU Vitenskapsmuseet Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
kartmodul lakseregisterNorsk institutt for naturforskning395 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvåkning av sjøoverlevelse hos sjøørret NTNU VitenskapsmuseetMiljødirektoratet2015Avslått
Ruseprosjekt i Varpa 2015Stig Arvid TangenMiljødirektoratet2015Avslått
Det store lakseeventyretPandora Film AS200 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Kultiveringsmøtet 2015Kultiveringsanleggenes Forening50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Prøvefiske NevelsfjordvassdragetProsjekt Utmark20 000Fylkesmannen i Nordland2015Delvis innvilget
Overvåking av laksebestanden i ReisaelvaReisa Elvelag200 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Telling videoovervokning i Finnsæterelven Finnsæter og Bønes grunneier lag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 2296 items