Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Rekruttering og stimulering til fiske-10 000Fylkesmannen i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak i bekker i Stjørdal-10 000Fylkesmannen i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Habitatforbedrende tiltak i bekker i Stjørdal- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Habitatforbedrende tiltak i bekker i Stjørdal- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Utbedring av gyte- og oppvekstforhold i Fugla- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Forbedring av gytemuligheter for sjøørret- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Opparbeiding av gytebekkar i/ved MånaAage Wold20 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2018Delvis innvilget
Restaurering av gyte-og fiskeplassar MånaAage WoldFylkesmannen i Møre og Romsdal2016Avslått
Opparbeiding gytebekkar i MånaAage Wold25 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2016Delvis innvilget
Rydding av gytebekk sjøaureAage Wold25 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Miljøgifter i sjøørret i VestfoldAkvaplan Niva As60 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
PAcific salmon effects on terrestrial ecosystem StAkvaplan-nivaMiljødirektoratet2019Avslått
Overvåkning av sjøørretvassdrag i Vestfold 2019Akvaplan-niva50 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2019Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i sjøørret i VestfoldAkvaplan-niva50 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2019Innvilget som omsøkt
Miljøgifter i sjøørret i VestfoldAkvaplan-niva Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Miljøgifter i sjøørret i VestfoldAkvaplan-niva40 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Smolt og oppdrettsaktivitetAkvaplan-nivaMiljødirektoratet2017Avslått
Kartlegging av miljøgifter i sjøørretAkvaplan-niva30 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kartlegging anadrom laksefisk i Sør-Varanger Akvaplan-niva Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Laksefiskers vandringsadferd i nasjonal laksefjordAkvaplan-nivaMiljødirektoratet2015Avslått
Laksefiskers vandringsadferd i nasjonal laksefjordAkvaplan-niva ASMiljødirektoratet2016Avslått
Anadrom sik i NeidenfjordenAkvaplan-niva ASFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Laks iLangvasseidAkvaplan-niva AS25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kultivering av fiskevatn / friluftstiltak Alnes felleseie og utmarkslag SAFylkesmannen i Møre og Romsdal2018Avslått
Fiskekultiveringstiltak Alnes felleseie og utmarkslag SAFylkesmannen i Møre og Romsdal2017Avslått
Sjøørretfiske på Rørholmen for damer 2020Alta Jeger Og Fiskerforening4 700Fylkesmannen i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Villaksens år 2019Alta Laksefiskeri Interessentskap75 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Elven som pedagogisk ressursAlta Laksefiskeri IS20 000Fylkesmannen i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Større lakseoverlevelse i SautsoAlta Laksefiskeri ISFylkesmannen i Troms og Finnmark2019Avslått
Elven som pedagogisk ressursAlta Laksefiskeri IS30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 2296 items