Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Gytegrusprosjekt bekken til Sandvatnet på DyrnesSmøla JFF Fiskeutvalget10 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Kultivering av bekk opp til Inner KlakkavatnetSmøla JFF Fiskeutvalget30 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Sjøørret tiltak i bynære bekker i TrondheimTrondheim kommune, MiljøenhetenFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Avslått
Biotopforbedrende tiltak ØyebekkenTerje Sindland70 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Overvåking av laksebestand i KongsfjordelvaBerlevåg Jeger- og Fiskerforening40 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
FORBEDRINGSTILTAK GUNNARSBYBEKKENKnut Utne Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Innblanding av oppdrettslaksNumedalslågen forvaltningslag20 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Informasjon til rettighetshavere og fiskereNumedalslågen forvaltningslag25 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
BeredskapsarbeidNumedalslågen forvaltningslag45 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Infotavle for signaldalselva elveeierlagenkeltmannsforetak Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Telling av sjørøye i Stordalselva - Lebesby kommunVeidnes fiskeforening Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Klekkeriet Gunhildrud, Øvre Eiker, BuskerudEikern Fiskevernforening Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Oppgradering og drift av www.namsblanken.noGrong Fritid Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Kultivering av ØrstavassdragetØrsta jeger og fiskarforeining40 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Laksestamme Vikeelva og Ramstaddalselva Sykkylven kommune35 000Fylkesmannen i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Evaluering av midtsesongsevalueringNINAMiljødirektoratet2015Avslått
Poster per side2281 - 2296 of 2296 items