Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Nasjonal undersøkelse av laksefiske i Norge 2020NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Ungfiskundersøkelser i OksdølaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Befaring av fisketrapp i Revelforsen, RanaRana Jeger- Og Fiskerforening105 500Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Nedskriving av tilstandsklasse for villaksStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina395 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Reparasjon av kulp i Langfossen, trapp 1Anton Johan Heggås70 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Ungfiskundersøkelser i OgnaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
KultiveringshåndbokNorske Lakseelver195 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Film om genbankPandora Film As161 336Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Evaluering av kultivering i ØrstaelvaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina496 800Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Sjørøya i KongsfjordelvaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina290 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Mikroparasitter hos vill-laks i sjø og elver Universitetet I Bergen550 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Bestandsovervåkning av gytefisk i DrivaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Klimaendring – effekter på laks, ørret og røye Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Drift av Lakseutvalget for NamsenvassdragetOverhalla Kommune10 000Fylkesmannen i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Konferanse om helse hos vill laksefiskVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Migration barriers alter salmonid disease risksStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Parasite diversity in DrammenselvaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Prematur tilbakevandring av sjøørret til ferskvannStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina185 400Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
NaustaprosjektetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
| Rydde Sælen-elven for skrot og søppel. Bergen Elveforum10 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Kantvegetasjon kurs Nesttunvassdraget Bergen Elveforum10 000Fylkesmannen i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Forbedre fiskeforhold i LønningbekkenBergen Elveforum10 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Forbedre fiskeforhold i ÅdlandsbekkenBergen Elveforum10 000Fylkesmannen i Vestland2020Delvis innvilget
Villakshensyn i konsesjonsbehandling, SkotefossNorske Lakseelver31 000Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Innvilget som omsøkt
Oppfølging av Dirdal og revisjon i SuldalslågenNorske LakseelverFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
Laks og vassdragnatur - Norske naturverdierNorges Naturvernforbund400 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kultiveringsmøtet 2020Kultiveringsanleggenes Forening50 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Rydding langs elvaMåna Elveeigarlag Sa Fylkesmannen i Møre og Romsdal2020Ikke behandlet
Utvikling av en applikasjonen FiSHiDFish Id AnsMiljødirektoratet2020Avslått
Etablering av permanent PIT-antenne i ÅrungselvaNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)51 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 2295 items