Tilskudd til fisketiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
kartlegging av pukkellaks i vassdrag i NordlandNORGES BONDELAG Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Naustaprosjetet 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Produksjon av Podkast med våre fisker i fokus.NETELANDPRODUCTION AS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hvor robuste er populasjonene av Sjøørret i Oslof.NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Kampanje Lokalt Tradisjonelt Laksefiske HolmfossHOLMFOSS LAKSELAG SA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Tilskudd smoltfiske og elfiske vår sommer, OtraOTRA LAXEFISKELAG Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Hvor robuste er populasjonene av Sjøørret y Oslof.NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Rehabilitering av fisketrappene i BeiarelvaBEIARELVA SA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Fisketrappelement II økt nytte - Sørelvfossen veiBent Hugstmyr Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Tilskudd om midler til å styrke samhørighetARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Hardangerfjordseminaret 2021HARDANGERFJORD VILLFISKLAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kultiverig av Rollneselva på RollaIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Lokal forvaltningLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Frittlevende stadier av lakselusAKVAPLAN NIVA AS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Restaurering av kiler i LærdalselviLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Støtte til kartlegging før utførelse av tiltakIBESTAD JEGER- OG FISKEFORENING Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Lærdalselvi- auka smoltproduksjon øvre delLÆRDAL ELVEEIGARLAG SA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Andel oppdrettslaks rømt som smolt over tidSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Opprensking laksetrapp- Brandseggfossen-OgnaOGNA GRUNNEIERLAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Ogna, utsetting av ruse i BrandseggfossenOGNA GRUNNEIERLAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Vannmiljørestaurering av sjøørretvassdrag i OrklaORKLAND KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til fisketiltak i Byaelva/SteinOGNA GRUNNEIERLAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Sffal MerkeprosjektetSANDEFJORD FORVALTNINGSRÅD FOR ANADROM LAKSEFISK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Langvatn vassdraget - dokumentasjon/ undersøkelseGRUNNEIERSAMEIET STORVANN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Ungfiskundersøkelser i Midtre Telemark vannområdeMIDT-TELEMARK KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Gytefiskundersøkelser i SalvassdragetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Overvåkning og drift av fisketeller i VikedalselvaVIKEDAL ELVEIGARLAG Statsforvalteren i Rogaland2021Ikke behandlet
Habitatforbetrande tiltak i SogndalselviSOGNDAL JEGER- OG SPORTFISKARLAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Sertifisering av laksefiskere i VossovassdragetFISH ID ANS Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Utbedring av laksetrapper i BurfjordelvaKim-andre Nordby Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 2665 items