Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Senja Avfall Miljø As50 7652019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Follo Ren Iks104 8802019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Senja Avfall Miljø AS154 3302019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Norsk Lystbåtdestruksjon As463 0002019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Kambo Marina As1 410 4092019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Sunnhordland Interkommunale Miljøverk1 250 9202019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Bir Privat As344 7002019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Viking Gjenvinning AS521 8402019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Follo Truckutleie A/s4 7402019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Norsk Lystbåtdestruksjon As46 9602019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Reno-vest Produksjon As469 7002019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Ecofiber Recycling As901 2222019Delvis innvilget
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Vestfold Avfall Og Ressurs As651 6902019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS217 8482019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS70 5002019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Irmat As23 7602019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)IRS Miljø IKS159 0482019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS88 6802019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Iris Service As203 5322019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Horisont Miljøpark Iks39 2402019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Fjell Vatn Avløp Og Renovasjon As55 4402019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Renovest IKS72 1202019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Maren Kommuneservice As106 2902019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap Iks33 7202019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Dalane Miljøverk As75 4802019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Lofoten Avfallsselskap Iks369 2812019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Asker Kommune58 2602019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Norsk Gjenvinning As983 7962019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Iris Produksjon AS283 5802019Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Norsk Lystbåtdestruksjon As413 6002019Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 157 items