Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)KONGSBERG KOMMUNE GOMSRUD AVFALLSPLASS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)LILLESAND OG BIRKENES INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP LIBIR IKS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)FRANZEFOSS GJENVINNING AS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)VIKING GJENVINNING AS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ECOFIBER RECYCLING AS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)BIL1DIN AS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)VIKING GJENVINNING AS1 104 1252020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK LYSTBÅTDESTRUKSJON AS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK LYSTBÅTDESTRUKSJON AS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ECOFIBER RECYCLING AS1 094 5552020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)SØNDRE HELGELAND MILJØVERK48 7802020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)KAMBO MARINA AS3 372 7652020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)VIKING GJENVINNING AS676 8852020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ECOFIBER RECYCLING AS607 4202020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS676 9732020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP18 2402020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK GJENVINNING AS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK GJENVINNING AS 2020Ikke behandlet
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ECOFIBER RECYCLING AS621 7202020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Follo Truckutleie A/S262 9552020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK LYSTBÅTDESTRUKSJON AS577 2802020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)VIKING GJENVINNING AS627 8252020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ØSTBØ AS99 8802020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ECOFIBER RECYCLING AS479 8202020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)VIKING GJENVINNING AS853 9852020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK LYSTBÅTDESTRUKSJON AS606 9802020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ØSTBØ AS172 7002020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)FRANZEFOSS GJENVINNING AS296 4502020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)NORSK LYSTBÅTDESTRUKSJON AS990 2202020Innvilget som omsøkt
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)VIKING GJENVINNING AS664 0702020Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 132 items