Om ordningen

Stier som er autorisert som Nasjonal turiststi kan søke om et årlig grunntilskudd på 300 000 kroner. Grunntilskuddet blir utbetalt fra og med året etter autorisering, og kan bare brukes til tiltak som gir rett til midler i tilskuddsordninga.

Vi ber om at følgende dokumenter legges ved søknaden:

  • virksomhetsplan for 2021
  • årsbudsjett for 2021
  • kort statusrapport (1-2 sider)

Rapport for midler 2021 må leveres i elektronisk søknadssenter. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist informeres om til aktuelle søkere. 

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).