Om ordningen

Åpning av søknadsskjema beregnes å skje medio desember 2021.

Søknadsinfo for 2022 er foreløpig ikke helt oppdatert og kvalitetssikret, men dette blir gjort før søknadsskjemaet blir åpnet.

 

Stier som er autorisert som Nasjonal turiststi kan søke om et årlig grunntilskudd på 300 000 kroner. Grunntilskuddet blir utbetalt fra og med året etter autorisering, og kan bare brukes til tiltak som gir rett til midler i tilskuddsordninga.

Vi ber om at følgende dokumenter legges ved søknaden:

  • virksomhetsplan for 2022
  • årsbudsjett for 2022
  • kort statusrapport (1-2 sider)

Rapport for midler 2022 må leveres i elektronisk søknadssenter. 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfrist 15. januar. For utsatt søknadsfrist kontakt Miljødirektoratet. 

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).